KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Vesti iz EU

VREME JE ZA VIŠE ŽENA U IKT SEKTORU!
03.04.2018

Fleksibilno radno vreme, potencijalno visoka zarada i prijatno radno okruženje samo su neke od prednosti zaposlenja u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT). Ipak, u ovom trenutku, oko osam od deset zaposlenih u IKT sektoru čine muškarci. Stoga, u sklopu obeležavanja Međunarodnog dana žena, Evropski institut za rodnu ravnopravnost (EIGE) se usredsredio na razmatranje uzroka koji su doveli do rodnog disbalansa u strukturi zaposlenih u tom sektoru ali i na razmatranje mogućih načina da se postojeće, krajnje neuravnoteženo stanje prevaziđe.

BORBA PROTIV RODNIH STEREOTIPA U MEDIJIMA
27.03.2018

Evropska komesarka za digitalnu politiku Marija Gabrijel objavila je prve nedelje marta da će se, povodom rodnih stereotipa prisutnih na televiziji i na filmu u zemljama članicama Evropske unije (EU), u narednom periodu sastati sa predstavnicima nacionalnih regulatornih tela nadležnih za audio-vizuelne sadržaje. 

 

RODNI PLATNI JAZ U VELIKOJ BRITANIJI
20.03.2018

Počev od ove godine, sve organizacije u javnom i privatnom sektoru Velike Britanije (sa izuzetkom Severne Irske), ukoliko imaju više od 250 zaposlenih, obavezne su da Vladinoj kancelariji za jednakost (Government Equalities Office - GEO) dostave određene podatke relevantne za procenu mogućeg rodnog platnog jaza među zaposlenima. 

 
SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE NA ULICAMA POSTAĆE KAŽNJIVO U FRANCUSKOJ
13.03.2018

Muškarci u Francuskoj mogu se suočiti sa kaznama od 90 eura pa naviše, zbog nedoličnih komentara upućenih ženama u javnosti, u skladu sa novim planovima Vlade za suzbijanje uličnog uznemiravanja. Vladin izveštaj predlaže uvođenje kazne za ponašanje koje ’’krši slobodu kretanja žena na javnim mestima i podriva samopoštovanje i pravo na sigurnost’’.

MEĐUNARODNI DAN ŽENA #TimeIsNow
06.03.2018

Međunarodni dan žena širom sveta obeležavaju državna i međunarodna tela kao i brojne i raznorodne organizacije i pojedinci - marševima, konferencijama, javnim debatama, na razne kreativne načine. Međunarodni dan žena i dalje podrazumeva aktivnu borbu za rodnu jednakost, slaveći istovremeno postignuća žena i osvojene slobode u društvenoj, ekonomskoj, kulturnoj i političkoj sferi.

Ove godine različito se proslavlja na globalnom, evropskom i nacionalnom nivou. 

RODNA RAVNOPRAVNOST U EVROPSKOM DIGITALNOM I MEDIJSKOM SEKTORU
27.02.2018

Potreba da se obezbedi digitalna inkluzija i suočavanje sa rodnim stereotipima i drugim preprekama za pristup, veštine, zastupljenost i bezbednost žena i devojčica priznato je globalno u ciljevima održivog razvoja, a u okviru Strategije digitalnog jedinstvenog tržišta EU. Postojeći podaci ukazuju na globalnu razliku između polova. U okviru EU broj žena koje nikada nisu koristile internet ostaje značajan (14% žena u poređenju sa 12% muškaraca). Rodne razlike su znatno vidljivije u naprednim IT veštinama, tercijarnom obrazovanju, zapošljavanju i donošenju odluka u digitalnom sektoru. Takođe devojčice starije od 15 god. će u manjem procentu nastaviti studiranje tehnoloških nauka ili svoju karijeru usmeriti ka informacionim tehnologijama, specijalističkom lii menadžerskom nivou ili pokretanju sopstvene tehnološke kompanije. 

SUROGAT MATERINSTVO – BIZNIS BEZ UJEDNAČENE PRAVNE REGULATIVE
20.02.2018

Surogat materinstvo postalo je svojevrsna industrija i unosan biznis čiji godišnji obrt na globalnom nivou, prema grubim procenama, iznosi oko pet milijardi dolara. Međutim, i pored toga, još uvek ne postoje ujednačeni pravni standardi kojima bi se ta oblast uredila na međunarodnom nivou. 

 

OTVOREN KONKURS ZA LORENCO NATALI NAGRADU ZA MEDIJE
13.02.2018

Evropska komisija je 1992. godine ustanovila nagradu Lorenco Natali koja se svake godine dodeljuje novinarima/kama iz čitavog sveta za izvanredne radove na temu razvoja, i na taj način se prepoznaje i nagrađuje posvećenost novinara/ki čiji rad pomaže u stvaranju boljeg sveta.

Ove godine nagradiće se izvanredno izveštavanje o pitanjima kao što su iskorenjivanje siromaštva i ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja, a posebna tematska nagrada će biti dodeljena za priloge koji se odnose eliminaciju nasilja nad ženama i devojčicama.

 
INDIJA PROGLASILA 2018. GODINOM BORBE ZA JEDNAKOST I OSNAŽIVANJE ŽENA
06.02.2018

Indijska ekonomska studija za 2018. godinu odštampana je u roze boji da bi simbolično pokazala nameru indijskih vlasti da se izbore za bolji položaj žena u zemlji i društvu uopšte. Studija pokazuje da Indija ima nizak nivo zaposlenosti žena što negativno utiče na njen ekonomski razvoj i potencijal. 

Jedan segment studije je posvećen problemima vezanim za njihov status i ulogu u društvu. U tom smislu, studija se osvrće na pitanja poput prava na odlučivanje o rađanju, slobode trošenja novca na sebe i svoje domaćinstvo, prava na slobodno kretanje, te na zdravlje. 

DISKRIMINACIJA ŽENA U NAUCI, TEHNICI, INŽINJERINGU I MATEMATICI POSEBNO IZRAŽENA
30.01.2018

Novo istraživanje koje je objavio vašingtonski Pew Research Center pokazuje da polovina žena zaposlenih u oblasti nauke, tehnike, inženjeringa i matematike (science, tech, engineering and math – STEM) smatra da su diskriminisane na svom poslu zbog svog pola, više od žena koje nisu zaposlene u ovim oblastima (41%), a daleko više od zaposlenih muškaraca (19%).123456 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus