KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ESSAYS

Evropska unija - između pojava fragmentacije i jačanja novih vidova subregionalizma
27.12.2017

Autor: dr Duško Lopandić

 

Subregionalna saradnja zemalja članica EU je jedan od elemenata regionalizma, kao šire pojave i trenda u međunarodnim odnosima. Ona predstavlja neku vrstu dodatka ili dopune procesu evropske integracije i kao takva, predstavljaće proces koji će se razvijati i u narednim decenijama. Da li je reč tek o normalnoj saradnji neposrednih suseda, ili je ova pojava nagoveštaj produbljenije fragmentacije prostora EU, koji je povezan sa slabljenjem procesa sveokupne evropske političke i ekonomske integracije ili sa najavama o izgradnji „Evrope koncentričnih krugova“? 

Bronza sija zlatnim sjajem: treće mesto izbora odlučiće o smeru Nemačke
20.09.2017

Autorka: Tara Tepavac

 

U dremljivoj predizbornoj kampanji CDU–SPD „dueta“, najneizvesnija trka vodi se za treće ali zlatno mesto. Prava borba nastaviće se posle parlamentarnih izbora, a četiri partije sa svih krajeva političkog spektra mogu biti odlučujući faktor za formiranje koalicione vlade. Ključne razlike mogućih postizbornih koalicija odraziće se i na oblike budućih sistemskih rešenja unutar EU. 

Ekonomski rast, (ne)usklađivanje proseka razvijenosti u EU i koreni evropesimizma
26.07.2017

Autor: dr Duško Lopandić

 

Politike EU su istorijski imale uticaja na stope rasta u državama članicama kao i na dinamiku bržeg rasta manje razvijenih članica u odnosu na prosek u EU, što je podsticalo proces ekonomske konvergencije između nacionalnih privreda. Ovaj trend je, međutim, zaustavljen ili usporen tokom i nakon velike ekonomske krize od 2008. Pozitivni ili negativni ekonomski trendovi na nivou EU uvek su bili u direktnoj korelaciji i sa stepenom evroentuzijazma, odnosno evroskepticizma u Uniji, pri čemu su intenzitet i efekat tih tendencija zavisili i od nacionalnih specifičnosti, kako se to pokazalo i u slučaju bregzita. Od sposobnosti da se obnove ekonomski uravnoteženiji odnosi i veća solidarnost zavisiće i budućnost Unije, odnosno mogućnost da se prevaziđe evroskepticizam. 

Odgovornost i preporuke u fioci: Da li je postupanje po preporukama Ombudsmana moglo sprečiti poslednji talas nasilja u porodici?
17.07.2017

Autorka: Tara Tepavac

 

Da li je stvarno neophodno da toliko žena i dece izgube život kako bi se pažnja nadležnih organa, medija i građana konačno skrenula na goruće sistemske propuste? Pre niza novih obećanja i pompeznih novih inicijativa, koji su samo nadgradnja novih spratova u kuli od slonovače, krajnje je vreme da državni čelnici i nadležna ministarstva prelistaju već postojeće izveštaje, preporuke i mišljenja nezavisnih organa i drugih stručnih tela koja se ovom temom bave. 

Političko i institucionalizovano vreme u EU i dinamika proširenja Unije
10.07.2017

Autor: dr Duško Lopandić

 

Vreme je ključni faktor i odrednica u funkcionisanju svake političke zajednice, uključujući i EU. Vreme predstavlja ograničen i posebno važan resurs. Praksa pregovora o proširenju EU nikada nije bila ujednačena kada se radi o vremenskoj dinamici i dužini pregovora, ili o prelaznim periodima. Različite dinamike su posebno karakteristične za proces integracije Zapadnog Balkana koji se još uvek nalazi u „potrazi za izgubljenim vremenom”. Promenjene okolnosti, nakon Bregzita i reformi u EU mogle bi da otvore novu etapu kada je u pitanju vremenski horizont proširenja Unije.

Grčka kriza ili breme novog Atlasa
05.05.2017

Autor: Ognjen Milićević

 

U jeku novih razgovora između grčke Vlade i njenih međunarodnih kreditora, čini se da su nevolje grčkog naroda i dalje vrlo daleko od brige onih koji donose odluke. Dok se održivost grčkog duga ponovo dovodi u pitanje, jedini put napred, čini se, nalazi se u kompromisu između grčke Vlade i kreditora, odnosno MMF i EU. Dogovor bi podrazumevao prihvatanje politika koje se trenutno percepiraju kao nepovoljne za interese kreditora. Rešenje postaje sve više neophodno kako bi se sprečilo tonjenje zemlje u stanje permanentnog političkog i ekonomskog raspada.

Izbori u Francuskoj i sudbina EU - do poslednjeg daha
21.04.2017

Autorka: Tara Tepavac

 

U jeku rasprava koje prate 60. godišnjicu Rimskih ugovora, francuski izbori predstavljaju, možda ključan, korak koji će ukazati da li Evropska unija ide u pravcu obnove, jačanja ili postepenog raspada. Izborna trka je do kraja vrlo neizvesna; birači imaju širok izbor između desnice, levice i centra, kao i između liberalnih branilaca EU, radikalnih evroskeptika, ali i zagovornika potpune revizije evropskog projekta. Pitanje je da li će sistem dva izborna kruga, osmišljen da bi u ovakvim situacijama zaustavio ekstreme, i ovog puta biti delotvoran: da li će Francuzi i u vremenu postistine prvo glasati srcem, a u drugom krugu glavom? 

Bregzit iliti borba na tri fronta
29.03.2017

Autor: Vladimir Međak

 

Ujedinjeno Kraljevstvo je prva država članica koja će izaći iz Evropske unije. Imajući u vidu da se ovako nešto nikad nije desilo, ceo proces predstavljlja veliku nepoznanicu, kako za Ujedinjeno Kraljevstvo, tako i za samu EU. Rezultat procesa izlaska će odrediti međusobne odnose, a sam čin izlaska UK iz EU će značajno uticati na budući izgled same EU, a time i kontinenta u narednim decenijama, pri čemu EU ima bolju početnu pregovaračku poziciju. 

Šest decenija od Rimskih ugovora EU: svetlost i senke
22.03.2017

Autori: dr Duško Lopandić i Ivan Knežević

 

Razvoj evropske integracije, kao prvog mirnodopskog poduhvata ujedinjenja kontinenta, predstavlja jedinstven slučaj u istoriji. Primenjujući sasvim nova rešenja u međudržavnoj saradnji, EU je postigla velike rezultate i tokom decenija obezbedila mir, stabilnost i proseperitet većeg dela Evrope. Godišnjica Rimskih ugovora se obeležava u uslovima složene multikrize i očekivanja početka pregovora o izlasku Velike Britanije iz Unije. U izboru između više scenarija daljeg razvoja, može se očekivati da će EU postati fleksibilnija integracija koja će imati „više brzina“ ili koncentričnih krugova. 

Brodolom Ukletog Holanđanina
14.03.2017

Autor: Aleksandar Bogdanović

 

Parlamentarni izbori u Holandiji se održavaju 15. marta. Nijedna stranka neće uspeti da osvoji više od 20% glasova građana i već sada se može tvrditi da će ishod otežati proces formiranja nove vlade, uz koalicionu izolaciju radikalne desnice. Na to upućuje redosled tema u predizbornoj kampanji. Teme u vezi sa kvalitetom života (zdravstvena zaštita, reforma penzionog sistema, itd.) su zastupljenije od tzv. velikih tema, poput identiteta (imigracija i integracija) i odnosa prema EU. Osim toga, ovo pokazuje o čemu brinu građani, a o čemu političke elite i mediji, dok se na mnogo širem planu, opaža da pravac rešavanja višegodišnje krize zapadnog društva leži u povratku konceptu solidarnosti, uz odlučnu borbu protiv nejednakosti revitalizacijom koncepta države blagostanja. 12 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus