KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

2005. godina

Naziv: SPORAZUM O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI ZA JUGOISTOCNU EVROPU (SR/EN)
Datum: Oktobar 2005. Format i velicina: PDF / 375 kB Preuzmite dokument
Autori: /
Opis:
Ugovor o formiranju Energetske zajednice zemalja jugoistocne Evrope potpisali su 25. oktobra 2005. godine u Atini, predstavnici Srbije i Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Bugarske, Rumunije, Albanije i privremene misija UN za Kosovo. Time je definisano trziste elektricne energije i prirodnog gasa.
Stvoren je jedinstven, stabilan i regulatorni okvir za prekogranicnu trgovinu energijom jer su zemlje potpisnice prihvatile vazeca opsta pravila u oblasti energije koja se odnose na zastitu zivotne sredine i konkurenciju. Energetska zajednica ovog dela Evrope obuhvata trziste od oko 150 miliona ljudi u koji ce, u narednih 15 godina, biti ulozeno vise od 21 milijarde evra. Kada se Energetska zajednica jugoistocne Evrope (ECSEE) i formalno prikljuci EU bice stvorena treca najveca energetska zajednica posle OPEK i IAEA.


Naziv: STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE SRBIJE (SR)
Datum: Avgust, 2005. Format i velicina: DOC / 172 kB Preuzmite dokument
Autori: VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Opis:
Strаtegijа je nаstаlа kаo rezultаt zаjednickog rаdа Ministаrstvа poljoprivrede, sumаrstvа i vodoprivrede, brojnih lokаlnih eksperаtа, predstаvnikа proizvodаcа i prerаdivаcа, strucnih sluzbi i medunаrodnih eksperаtа koji su kroz projekаt Evropske аgencije zа rekonstrukciju dаli videnje kojim putem trebа ici dа bi se postigаo dugorocni cilj prosperitetа i efikаsnosti u poljoprivrednom sektoru i rurаlnim podrucjimа.


Naziv: STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2015. GODINE (SR)
Datum: Maj 2005. Format i velicina: DOC / 290 kB Preuzmite dokument
Autori: MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE
Opis:
Dokument Strategija dugorocnog razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine sacinjen je sa namerom da preporuci Vladi/Skupstini Republike Srbije da saglasno Zakonu o energetici usvoji osnovne ciljeve nove energetske politike, utvrdi prioritetne pravce razvoja u energetskim sektorima i odobri program donosenja odgovarajucih instrumenata, kojima se omogucuje realizacija kljucnih prioriteta u radu, poslovanju i razvoju celine energetskog sistema (u sektorima proizvodnje i potrosnje energije) Srbije. Osnovna premisa pri izboru ciljeva, utvrdivanju prioriteta i odgovarajucih instrumenata, zasnovana je na politickom opredeljenju zemlje za racionalno uskladivanje razvoja celine energetike sa privredno-ekonomskim razvojem zemlje i njenom ukljucivanju u evropske integracije.


Naziv: ZAJEDNICKA IZJAVA O USLOVIMA ZA DALJU DEMOKRATIZACIJU CRNE GORE
Datum: 26.11.2005. Format i velicina: PDF / 119 KB Preuzmite dokument
Opis: Zajednicka izjava grupe nevladinih organizacija iz Crne Gore namenjena domacoj i stranoj javnosti a posebno zvanicnicima Evropske unije, u kojoj je dat poseban osvrt na pitenje buduceg drzavnog statusa Crne Gore i pitanje pomoci EU razvoju nevladinog sektora - decembar 2005.
Autor: grupa NVO iz Crne Gore
Napomena: /


Naziv: OSIGURANJE IZVOZNIH KREDITA
Datum: 23.11.2005. Format i velicina: PPP / 969 KB Preuzmite dokument
Opis: Prateca prezentacija predavanja koje je gospodin Dimitrije Stamenovic, direktor Fonda za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova, odrzao na sastanku Ekonomskog foruma / Ekonomskog foruma mladih 08. 11. 2005., na temu nekomercijalnih rizika, osiguranja izvoznih poslova, finansiranja proizvodnje za izvoz, garancija, faktoringa i tehnicke pomoci izvoznicima u Srbiji.
Autor: Dimitrije Stamenovic
Napomena: /


Naziv: COUNCIL CONCLUSIONS ON THE WESTERN BALKANS
Datum: 14.11.2005. Format i velicina: PDF / 17 KB Preuzmite dokument
Opis: Zakljucci o situaciji u zemljama Zapadnog Balkana
Autor: Savet za spoljne poslove EU
Napomena:

Dokument je na engleskom jeziku - Dokument je usvojen 9. novembra 2005.Naziv: SERBIA AND MONTENEGRO - 2005 PROGRESS REPORT
Datum: 14.11.2005. Format i velicina: PDF / 359 KB Preuzmite dokument
Opis: Izvestaj o napretku Procesa stabilizacije i pridruzivanja.
Autor: Evropska komisija
Napomena: Dokument je na engleskom jeziku - Dokument je usvojen 9. novembra 2005.


Naziv: KOSOVO (UNDER UNSCR 1244) 2005 PROGRESS REPORT
Datum: 14.11.2005. Format i velicina: PDF / 302 KB Preuzmite dokument
Opis: Izvestaj o napretku Procesa stabilizacije i pridruzivanja.
Autor: Evropska komisija
Napomena: Dokument je na engleskom jeziku - Dokument je usvojen 9. novembra 2005.


Naziv: 2005 ENLARGEMENT STRATEGY PAPER
Datum: 14.11.2005. Format i velicina: PDF / 177 KB Preuzmite dokument
Opis: /
Autor: Komisija evropskih zajednica
Napomena: Dokument je na engleskom jeziku - Dokument je usvojen 9. novembra 2005.


Naziv:

NACRT ZAKONA O UDRUZENJIMA

Datum: 09.11.2005. Format i velicina: PDF / 259 KB Preuzmite dokument
Opis: /
Autor: Ministarstvo za lokalnu upravu i samoupravu, OEBS, radna grupa NVOa i Savet Evrpe
Napomena: /


Naziv:

THE LAST TOTALITARIAN COUNTRY IN EUROPE

Datum: 05.09.2005. Format i velicina: PDF / 10 KB Preuzmite dokument
Opis: Otvoreno pismo Vaclava Havela povodom situacije u Belorusiji
Autor: Vaclav Havel, bivsi predsednik Ceske Republike
Napomena: Dokument je na engleskom jeziku


Naziv:

REZOLUCIJA O PRIDRUZIVANJU DRZAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA EVROPSKOJ UNIJI

Datum: 05.07.2005. Format i velicina: PDF / 109 KB Preuzmite dokument
Opis: /
Autor: Skupstina Srbije i Crne Gore
Napomena: /


Naziv:

COMMUNICATION FROM THE COMMISION TO THE COUNCIL ON EUROPEAN POLICIES CONCERNING YOUTH

Datum: 22.06.2005. Format i velicina: PDF / 186 KB Preuzmite dokument
Opis: Ovaj dokument bavi se problemima mladih u Evropi - implementiranjem Evropskog pakta mladih i promovisanjem aktivizma gradana.
Autor: Komisija evropskih zajednica (g. Figel u saradnji sa g. Spidlom)
Napomena: Dokument je na engleskom jeziku


Naziv:

MORA SE NASTAVITI SA PROSIRENJEM; ALI GA TREBA PRILAGODITI

Datum: 17.06.2005. Format i velicina: PDF / 57 KB Preuzmite dokument
Opis: Stavovi autora o daljem toku procesa prosirenja EU.
Autor: Dr. Dimitrij Rupel, ministar spoljnih poslova Republike Slovenije i predsedavajuci OEBS
Napomena: Tekst je izvorno objavljen u Financial Times-u


Naziv:

Deklaracija o pridruzivanju Evropskoj uniji

Datum: 17.06.2005. Format i velicina: PDF / 65 KB Preuzmite dokument
Opis: /
Autor: Skupstina Republike Crne Gore
Napomena: /


Naziv:

BREAKING OUT OF THE BALKAN GHETTO: WHY IPA SHOULD BE CHANGED

Datum: 02.06.2005. Format i velicina: PDF / 240 KB Preuzmite dokument
Opis: Dokument Inicijative za evropsku stabilnost u kojem se komentarise Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA)
Autor: Inicijtiva za evropsku stabilnost
Napomena: Dokument je na engleskom jeziku


Naziv:

PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ESTABLISHING AN INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE (IPA)

Datum: 02.06.2005. Format i velicina: PDF / 186 KB Preuzmite dokument
Opis: Predlog revizije Spoljne pomoci u periodu 2007-2013.
Autor: Commission of the European Communities
Napomena: Dokument je na engleskom jeziku


Naziv:

PISMO PREDSTAVNIKA NEVLADINOG SEKTORA SRBIJE GOSPODINU OLIJU RENU, KOMESARU ZA PROSIRENJE EU

Datum: 02.06.2005. Format i velicina: PDF / 13 KB Preuzmite dokument
Opis: /
Autor: Predstavnici vodecih NVO u Srbiji
Napomena: Dokument je na engleskom jeziku


Naziv:

PISMO PODRSKE POTPREDSEDNIKA VLADE REPUBLKE SRBIJE, GOSPODINA MIROLJUBA LABUSA, INICIJATIVI PREDSTAVNIKA NEVLADIONOG SEKTORA

Datum: 02.06.2005. Format i velicina: PDF / 12 KB Preuzmite dokument
Opis: /
Autor: Miroljub Labus, potpredsednik Vlade Repubike Srbije
Napomena: Dokument je na engleskom jeziku


Naziv:

RADNI PAPIR KOMISIJE - IZVESTAJ O SPREMNOSTI SCG ZA PREGOVARANJE O ZAKLJUCIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUZIVANJU SA EVROPSKOM UNIJOM

Datum: 05.07.2005. Format i velicina: PDF / 109 KB Preuzmite dokument
Opis: Ovaj izvestaj daje prikaz politickih, ekonomskih, pravnih i administrativnih zahteva sadrzanih u Sporazumu o sabilizaciji i pridruzivanju i analizira kako Srbija i Crna Gora ispunjava ove zahteve. Zakljucci ovog radnog dokumenta predstavljaju osnov za Komisijinu ocenu spremnosti Srbije i Crne Gore za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruzivanju sa Evropskom unijom (KOM (2005) 476).
Autor: Komisija evropskih zajednica
Napomena: Neautorizovani prevod originalnog dokumenta, preuzet sa web sajta Kancelarije za pridruzivanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije.


Naziv:

THE BALKANS IN EUROPE'S FUTURE

Datum: 04.05.2005. Format i velicina: PDF / 892 KB Preuzmite dokument
Opis: Izvestaj Medunarodne komisije za Balkan - 12. april 2005.
Skoro deceniju nakon Dejtonskog sporazuma i skoro pet godina nakon pada Milosevicevog rezima u Beogradu, Zapadni Balkan je relativno stabilan region bez vojnih sukoba, bez stalnog etnickog ciscenja, u kojem su izbori slobodni, mada ne i uvek fer. U Solunu, u junu 2003. Evropska unija se obavezala da integrise drzave iz ovog regiona. Ali, sta to obavezivanje znaci?
Autor: Medunarodna komisija za Balkan (International Commission on the Balkans)
Napomena: Tekst je na engleskom jeziku. Preuzet je sa sajta Centra za liberalne strategije


Naziv:

MARRI REGIONAL FORUM - TIRANA, 5 APRIL 2005 - DECLARATION

Datum: 04.05.2005. Format i velicina: PDF / 28 KB Preuzmite dokument
Opis: Deklaracija MARRI (Migration, Asylum and Refugee Regional Initiative) Foruma koja ukljucuje listu prioriteta ove radne grupe u 2005. godini vezano za vizne rezime u regionu prema EU, pronalazenje trajnih resenja za izbegla i raseljena lica, kao po pitanju migracije.
Autor: MARRI Forum
Napomena: Tekst je na engleskom jeziku.


Naziv:

SAOPSTENJE KOMISIJE O SPREMNOSTI SRBIJE I CRNE GORE ZA PREGOVARANJE O SPORAZUMU O STABILIZACIJI I PRIDRUZIVANJU SA EVROPSKOM UNIJOM

Datum: 15.04.2005. Format i velicina: PDF / 261 KB Preuzmite dokument
Opis: Ovo Saopstenje, zasnovano na zakljuccima koji su izneti u radnoj verziji dokumenta Komisije [SEC(2005) 478], sadrzi procenu napretka Srbije i Crne Gore u pogledu ispunjavanja politickih i ekonomskih kriterijuma SSP-a i postizanju dovoljnih kapaciteta za adekvatno vodenje pregovora, odnosno uspesne primene ovakvog sporazuma.
Autor: Komisija evropskih zajednica
Napomena: Neautorizovani prevod izvornog teksta sa engleskog jezika.


Naziv:

PEOPLES OF THE BALKANS: IN SEARCH OF IDENTITY

Datum: 01.04.2005 Format i velicina: PDF / 72 KB Preuzmite dokument
Opis: Izlaganje gospodina Zivorada Kovacevica, predsednika Evropskog pokreta u Srbiji, na Evropskom pozorisnom forumu odrzanom u Domu omladine od 17. do 20. marta 2005
Autor: Zivorad Kovacevic, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji
Napomena: Tekst je na engleskom jeziku


Naziv:

NO COUNTRY LEFT BEHIND

Datum: 18.03.2005. Format i velicina: PDF / 32 KB Preuzmite dokument
Opis: Rezime spoljne politike SAD, prvenstveno njenog ekonomskog aspekta, tokom prvog mandatu predsednika Dzordza V. Busa, od strane tada jos uvek drzavnog sekretara, gospodina Kolina Pauela.
Autor: Kolin L. Pauel, drzavni sekretar SAD
Napomena: Preneseni clanak originalno objavljen u Foreign Policy Magazine-u, izdanje januar-februar 2005.


Naziv:

REJTING LIDERA I IZBORNE ORIJENTACIJE GRADANA SRBIJE I CRNE GORE KRAJEM 2004. GODINE

Datum: 18.02.2005. Format i velicina: PDF / 740 KB Preuzmite dokument
Opis: Istrazivanje javnog mnenja
Autor: Institut drustvenih nauka, Centar za politikoloska istrazivanja i javno mnenje
Napomena: Istrazivanje je radeno za potrebe Evropskog pokreta u Srbiji


Naziv:

BUDUCNOST ISTRAZIVANJA I RAZVOJA KAO FAKTORA EVROPSKE KONKURENTNOSTI

Datum: 16.02.2005. Format i velicina: PDF / 141 KB Preuzmite dokument
Opis: Govor gospodina Janeza Potocnika, odrzan na debati European Policy Centre-a, u Briselu, 02.02.2005.
Autor: Janez Potocnik, Evropski komesar za nauku i istrazivanja
Napomena: /


Naziv:

EU ENLARGEMENT 2004: SIGNIFICANCE OF POLITICAL CONSEQUENCES FOR THE WESTERN BALKANS

Datum: 10.02.2005. Format i velicina: PDF / 248 KB Preuzmite dokument
Opis: Tekst Irine Zarin objavljen u "European Stageries Journal, Winter Stage 2005, Issue Two"
Autor: Irina Zarin
Napomena: Gospodica Irina Zarin dugogodisnji je clan Evropskog pokreta u Srbiji


Naziv:

FACING THE CHALLENGE / THE LISBON STRATEGY FOR GROWTH AND EMPLOYMENT

Datum: 10.02.2005. Format i velicina: PDF / 512 KB Preuzmite dokument
Opis: Izvestaj Visoke Grupe pod predsednistvom gospodina Vim Koka
Autor: High Level Group
Napomena: Prevod sazetka ovoga dokumenta mozete naci ovde (PDF format, 124 KB)


Naziv:

POVERENJE U INSTITUCIJE I SPREMNOST GRADANA NA POLITICKU PARTICIPACIJU KRAJEM 2004. GODINE

Datum: 08.02.2005. Format i velicina: PDF / 3.61 MB Preuzmite dokument
Opis: Istrazivanje javnog mnenja
Autor: Institut drustvenih nauka, Centar za politikoloska istrazivanja i javno mnenje
Napomena: Istrazivanje je radeno za potrebe Evropskog pokreta u Srbiji


Naziv:

STAVOVI GRADANA SRBIJE I CRNE GORE O KOSOVU I METOHIJI KRAJEM 2004. GODINE

Datum: 27.01.2005. Format i velicina: PDF / 517 KB Preuzmite dokument
Opis: Istrazivanje javnog mnenja
Autor: Institut drustvenih nauka, Centar za politikoloska istrazivanja i javno mnenje
Napomena: Istrazivanje je radeno za potrebe Evropskog pokreta u Srbiji


Naziv:

SRBIJA I CRNA GORA: POSTOVANJE DUZNOSTI I OBAVEZA I PRIMENA PROGRAMA SARADNJE PO STUPANJU U CLANSTVO

Datum: 18.01.2005. Format i velicina: PDF / 427 KB Preuzmite dokument
Opis: Sesti izvestaj (septembar-novembar 2004)
Autor: Savet Evrope
Napomena: /


Naziv:

STAVOVI GRADANA O MEDUNARODNOJ ZAJEDNICI I ODNOSIMA SRBIJE I CRNE GORE KRAJEM 2004. GODINE

Datum: 12.01.2005. Format i velicina: PDF / 961 KB Preuzmite dokument
Opis: Istrazivanje javnog mnenja
Autor: Institut drustvenih nauka, Centar za politikoloska istrazivanja i javno mnenje
Napomena: Istrazivanje je radeno za potrebe Evropskog pokreta u Srbiji •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus