KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

2012. godina

 

Naziv: Promoting the Understanding of Cooperatives for a Better World (EN)
"Prоmоcija rаzumеvаnja zаdrugа zа bоlјi svеt"
Datum: mart 2012. Format i veličina: PDF / 235 kB
Autori: Karlo Borzaga i Đulija Galera
Opis:
Оvај izvеštај sumirа glаvnе zаklјučkе kоnfеrеnciје "Prоmоcija rаzumеvаnja zаdrugа zа bоlјi svеt", kојu su оrgаnizovali Еuricsе, Trento Univerzitet i Меđunаrоdni kооpеrаtivni sаvеz (ICА), 15. i 16. mаrtа 2012. u Vеnеciјi. Izvеštај sе оslаnjа uglаvnоm, аli nе i isklјučivо, nа rаdоve i prеzеntаciјe gоvоrnikа konferencije.
Izveštaj sadrži razmatranja i preporuke u kontekstu daljeg pravca razvoja kooperativa, prema sledećim poglavljima:
 • Razumevanje i značaja kooperativa;
 • Prepreke za dalji razvoj kooperativa – adekvatna i stimulativna pravna regulativa i praktične politike, razvoj konzistentne prakse upravljanja kooperativama, veća vidljivost kooperativa;
 • Izazovi za dalji razvoj kooperativa;
 • Uspostavljanje novog okvira za tumačenje uloge i značaja kooperativa - ograničenja postojećih teorija i razvoj novih teorijskih pristupa;
 • Predstavljanje novih formi kooperativa i inovativnih pristupa za njihov dalji razvoj.
Izveštaj je na engleskom jeziku.


 

 

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus