KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Forum za kulturu, najmlađi forum EPuS-a, osnovan je 2003. godine sa uverenjem da je kultura više od zabave ili razonode pojedinca, te da se pod kulturnom politikom može posmatrati čitav spektar mogućih proevropskih aktivnosti EPuS-a, počev od poboljšanja imidža EU u Srbiji, pa sve do implementiranja evropskih ideja u najmlađim uzrastima.

Cilj Foruma je da se kroz saradnju sa različitim kategorijama stanovništva promoviše, učvrsti i objasni ideja evropskih integracija koja je u našoj sredini još podložna predrasudama i podmetanjima protivnika evropskih integracija; da se stvore uslovi za potpuno prihvatanje Srbije kao evropske države u Evropi i obrnuto, potpuno prihvatanje Evrope kao našeg prirodnog kulturnog okruženja sa istorodnim kulturnim i civilizacijskim ciljevima i dostignućima.

 

Odmah po osnivanju Forum se uključio u proslavu Dana Evrope 2003. godine, učešćem u komisijama za likovni i literarni rad (panevropski projekat "Evropa u školi"). Interesovanje učenika je bilo veliko.

Ohrabren ovakvim reakcijama, Forum za kulturu otpočeo je projekat pomoći omladinskim i učeničkim pozorišnim družinama kroz akciju "U Evropu iz ..." (Čačka, Zrenjanina, Jagodine, Velike Plane, Zaječara i Beograda).

Okrugli sto Kulturni identitet kao osnova tranzicije, je održan 2004. u saradnji sa Fridrih Ebert fondacijom. Otpočete su pripreme za dodeljivanje literarne nagrade Evropa, kao i saradnja sa Komitetom Delfijskih igara iz Beča.


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus