KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Nešto odista novo u patrijarhalnoj sredini

Dnevnik Ženske vlade

 

Evropski pokret u Srbiji je u leto 2006. godine pokrenuo projekat „Biramo Žensku vladu“. Uz pomoć glasova čitalaca Blica od 161 kandidatkinje izabrane su 21 na odgovarajuće ministarske pozicije u „Ženskoj vladi“. Čitava akcija je imala za cilj da javnosti predstavi da u Srbiji postoje visoko stručne žene koje mogu da se angažuju na političkoj sceni u ekonomskom i socijalnom životu Srbije...

ŽENSKI POGLED NA POLITIKU: Ženska vlada na konvenciji

Svetlana Stefanović

Tako je na kraju leta 2006. Srbija dobila prvu žensku vladu. Ambasador Misije OEBS-a u Srbiji, koja je bila pokrovitelj akcije, H. E. Hans Ola Ustard 1. septembra 2006. godine organizovao koktel u sedištu OEBS-a. Na koktelu su bile prisutne skoro sve članice novoizabrane Ženske vlade i ovom prilikom su mogle da se međusobno upoznaju i razmene mišljenja vezano za čitavu akciju.

Prvi radni sastanak održan je 26. septembra 2006. godine, na kojem su se po prvi put, u radnoj atmosferi, okupile članice Ženske vlade (O sastavu ženske vlade pogledati Evropu + od septembra 2006, ili neku relevantnu adresu na Internetu). Ovom prilikom je izvršena rekapitulacija dosadašnjeg učinka projekta, kako u Srbiji, tako i u zemljama regiona. Takođe, istaknuta je potreba za izradu nacrta programa, poslovnika daljeg delovanja Ženske vlade i započinjanje rada na formiranju mreže ženskih eksperata. Prisutne članice Ženske vlade su razmotrile i mogućnost rešavanja praktičnih problema, imenovanja „zamenica ministarki“, operativnih i logističkih pitanja funkcionisanja Ženske vlade.

Želim da pre svega izrazim divljenje i radost, kao i veliku zahvalnost zbog vaše želje da vidite i čujete ženski pogled na društvo koji je specifičan samo iz razloga što su žene obično čuvari tradicije, ali su istovremeno i nosioci modernizacije i progresivnih ideja.

Rad Ženske vlade ima za cilj da istakne, osvetli i pokaže deo srpske populacije čiji su standardi: stručnost, tolerancija, stabilnost, civilizovana komunikacija, respekt, uvažavanje. Iako ideala nema, mi želimo da ga dostignemo. To činimo tako što postajemo svesni sebe, "radimo na sebi" i spoznajemo svoju božansku prirodu. Niko nije toliko savršen da ne može da se uzdigne i sa više uspeha shvati svet oko sebe. Svest o sebi, funkcionisanje punim kapacitetom je ono čemu težimo. Biti skladan, najpre sa samim sobom, pa tek onda sa drugima, to je naš cilj.

Na terenu škakljive ljudske delatnosti i klizavih sfera aktivnosti koju nazivamo politika, koju od najstarijih vremena do danas nisu mogli pripitomiti, a kao izraz nemoći za srž proglasili paradoksalnu definiciju: „politika je mogućnost nemogućeg i nemogućnost mogućeg.“ Žene na politiku gledaju sasvim drugačije, za njih je ona  "umetnost uređivanja naših odnosa". Nažalost, politička izobličenost dovela je dotle da je politika od Srbije napravila ludnicu. Naučnici, moralisti, umetnici, postaju sluge političara i rade sve što političari žele u ime zastarelih i poprilično sumnjivih ideja.

Žene su iscrpljene, jer godinama Srbiju nose na svojim ramenima! Prestrašene činjenicom da nam svake šeste godine treba 5. oktobar! Željne trijumfa obrazovanja, znanja, promišljenosti i duhovitosti a nadasve učtivosti. Zaslužile su to svih ovih godina, decenija, vekova.

Mila Vujić, govor na konvenciji Ženske vlade u Niš

Naredni sastanak Ženske vlade održan je 11. oktobra 2006. godine. Na tom sastanku je dogovoreno da se kontaktiraju drugoplasirane u izboru za ministarke. Za svoju misiju Ženska vlada je odredila promovisanje ekspertskog potencijala žena u Srbiji. Dogovoreno je pokretanje kolumne „Iz ugla Ženske vlade“ u saradnji sa dnevnim listom Blic. Na ovom sastanku su predloženi i mnogi projekti sa čijom realizacijom bi trebalo započeti u narednom periodu (baza podataka 1.500 ekspertkinja, web stranice). Formiran je planer sastajanja Ženske vlade i zaključeno je da je neophodno raditi i na „paradiplomatskoj ulozi“ Ženske vlade.

Neformalni sastanak Ženske vlade održan je 14. oktobra 2006. godine. Tada je doneta odluka da se drugoplasirane u izboru za ministarke pozovu da se pridruže radu Ženske vlade kao ko-ministarke („Alternate Minister“ – koji postoji u praksi nekih zemalja). One bi imale isti status kao i ostale ministarke, to jest bile bi pozivane na sastanke, učestvovale bi u radu Ženske vlade ravnopravno i bile bi smatrane punopravnim članicama vlade. Takođe je razmatrana mogućnost okupljanja svih žena koje su učestvovale u izboru za Žensku vladu.

Četvrti sastanak Ženske vlade održan je 26. oktobra 2006. godine, i ovom sastanku su se pridružile i koministarke. Utvrđeno je da se mora pojačati saradnja sa medijima. Predloženo je da se utvrdi Okvir rada Ženske vlade, izradi liflet Ženske vlade, kao i da se definiše njen logotip. Na ovom sastanku je dogovoreno da se pokrene kampanja za veću participaciju žena i podjednaku zastupljenost u Parlamentu. U cilju povećanja operativnosti dogovoreno je da svakog meseca jedna od članica Ženske vlade bude predsedavajuća i da koordinira tekućim aktivnostima.

Projekti ženske vlade

Izrada Baze podataka o 1.500 ekspertkinja
Cilj ovog projekta je da pokaže da postoji veoma veliki broj žena sposobnih i stručnih, koje predstavljaju izvor mogućnosti za veću participaciju žena u političkom, ekonomskom i socijalnom životu Srbije.

Nedeljno oglašavanje Ženske vlade u Blicu
Svake nedelje objavljuje se autorski članak jedne od članica Ženske vlade u rubrici „Iz ugla Ženske vlade“.

Izrada monografije o istaknutim ženama u istoriji Srbije
Izrada ove monografije ima za cilj da predstavi široj javnosti život i rad žena koje su obeležile istoriju Srbije, kao podsećanje i primer budućim generacijama.

Ustanovljavanje godišnjeg priznanja Ženske vlade za Ženu godine.

Kampanja  „Neka žene odluče“
Ženska vlada i EPUS odlučili su da pozovu žene da iskoriste svoj glas na predstojećim izborima 21. januara 2007. godine. Tokom kampanje su podržale žene-kandidatkinje na izbornim listama i zalagale se da se što veći broj žena nađe u organima vlasti.

Peti sastanak Ženske vlade održan je 7. novembra 2006. godine. Ovom prilikom je dogovoreno da se započne sa prikupljanjem potrebne dokumentacije za registraciju NVO udruženja „Ženska vlada“. Utvrđen je redosled izlaženja tekstova u okviru kolumne „Iz ugla Ženske vlade“. Zajedničkim sugestijama i pripremama radilo se na definisanju Okvira rada Ženske vlade.

Na šestom sastanku koji je održan 23. novembra 2006. formirana je radna grupa koja će raditi na izradi statuta budućeg Udruženja. Dogovoreno je da se pokrene kampanja Ženske vlade za veću izlaznost žena na parlamentarne izbore.

Sedmi sastanak Ženske vlade održan je 7. decembra 2006. godine. Na ovom sastanku koji je predstavljao i Osnivačku skupštinu udruženja „Ženska vlada“, usvojen je statut budućeg udruženja, doneta je odluka o formiranju Organizacionog odbora (koji će brinuti o kampanji Ženske vlade), kao i odluka o formiranju Redakcionog odbora ( koji će brinuti o tekstovima koji izlaze u okviru kolumne „Iz ugla Ženske vlade“).

Dogovoreno je i organizovanje sastanka sa ženama iz diplomatskog kora.

Poslednji sastanak Ženske vlade održan je 15. decembra 2006. godine. Tada je Ženska vlada napravila okvirni plan kampanje „Neka žene odluče“. Na ovom sastanku je doneta Odluka o ustanovljavanju priznanja Ženske vlade za „Ženu godine“ i predloženo je da se započne sa izradom projekta monografije o istaknutim ženama u istoriji Srbije.


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus