KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EPF diskusija Moguća Srbija 2020: Mala i srednja preduzeća kao nosilac razvoja?

07.04.2015 11:00

Ekonomsko-poslovni forum Evropskog pokreta u Srbiji organizuje panel diskusiju „Moguća Srbija 2020 - Mala i srednja preduzeća kao nosilac razvoja?“ u saradnji sa Privrednom komorom Beograda. Panel diskusija će biti održana 7. aprila 2015. godine u prostorijama Privredne komore Beograda (Kneza Miloša 12, sala na međuspratu) sa početkom u 11 časova.

 

Na skupu će govoriti: 

 • Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede Republike Srbije – „Očekivani efekti Strategije za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine na razvoj privrede“
 • Ranka Miljenović, saradnica Centra za evropske politike – „Akt o malom biznisu EU – da li su principi Akta o malom biznisu preduslov za razvoj efikasnog i konkurentnog preduzetništva u Srbiji?“
 • Nemanja Šormaz, direktor Centra za visoke ekonomske studije – „Ekonomska snaga MSP sektora u Srbiji“
 • Maja Stošković, rukovodilac Centra za razvoj malih i srednjih privrednih društava Privredne komore Beograda – „Kako obezbediti dijalog državne uprave i privatnog sektora u formulisanju politike razvoja preduzetništva“

Moderator: Sanja Filipović, viša naučna saradnica Ekonomskog instituta


U Srbiji postoji preko 300 000 različitih privrednih društava i preduzetnika. Oni čine skoro 99% ukupnog broja privrednih subjekata, zapošljavaju 65% radno sposobnog stanovništva, kreiraju skoro trećinu BDP Srbije i učestvuju sa oko 50% u njenom izvozu.


Uprkos ovakvim naočigled pozitivnim pokazateljima, pitanje je kolika je realna snaga ovog sektora kao nosioca privrednog razvoja? Koliki je nivo njegove konkurentnosti i kakvi su realni proizvodni kapaciteti i inovativni potencijali da postane deo lanca dobavljača velikih domaćih i stranih kompanija, potencijalnih stranih investitora? Da li je set novih mera predviđen Strategijom za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine sa Akcionim planom, onaj okvir koji može da doprinese da ova preduzeća dobiju na snazi i konkurentnosti i nadomeste vakum koji je stvoren kolapsom velikih preduzeća? Ukoliko kao preduzetnici znamo sta tražimo od države, šta je onda ono što treba da uradimo na sebi? Kako obezbediti suštinski i efikasan dijalog sa javnom upravom u kreiranju mera i politika podrške preduzetništvu u Srbiji?


Debata „Moguća Srbija 2020 - Mala i srednja preduzeća kao nosilac razvoja?“ je četvrta u nizu javnih diskusija koje se organizuju u okviru ciklusa „Moguća Srbija 2020“ čiji je inicijator i organizator Ekonomsko- poslovni forum (EPF) Evropskog pokreta u Srbiji. Cilj EPF je da iz serije ovakvih razgovora i debata definiše osnovne preporuke i predloge kreatorima politike razvoja Srbije i da na taj način doprinese strateškom planiranju i programiranju ekonomsko-socijalnog razvoja Srbije. 

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus