KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Javna rasprava Značaj nezavisnih tela u kontekstu reforme političkog sistema u Srbiji

17.12.2015 11:00

Evropski pokret u Srbiji organizuje javnu raspravu „Značaj nezavisnih tela u kontekstu reforme političkog sistema u Srbiji” organizuje povodom predstavljanja predloga praktične politike „Nezavisna tela i Narodna skupština Republike Srbije: suštinska ili simbolična saradnja?“ autorke Tare Tepavac, članice Istraživačkog foruma.


Nezavisna tela predstavljaju jednu od ključnih komponenti stabilnog i efikasnog demokratskog sistema, razvijenog na principima vladavine prava i dobre uprave. S jedne strane, ona predstavljaju i štite građane i njihova prava, dok s druge strane predstavljaju mehanizam za efikasnu i delotvornu kontrolu izvršne vlasti kojom se obezbeđuje ravnoteža u raspodeli moći između različitih grana vlasti.


Uspešna saradnja nezavisnih tela i Narodne skupštine i efikasno sprovođenje njihovih funkcija ukazujuju na postojanje kvalitetnih demokratskih institucija i dobrog upravljanja, i na taj način doprinose i napretku u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji.


Namera nam je da na ovom skupu pokrenemo raspravu o položaju nezavisnih tela u Srbiji, ukažemo na postojeće probleme i prepreke u saradnji između ovih tela i Narodne skupštine, kao i da predstavimo predloge za njihovo prevazilaženje i uspostavljanje efikasnog modela saradnje koji bi ojačao njihov položaj i uticaj, posebno imajući u vidu prilike koje otvara započeti proces reforme političkog sistema.

 

Pogledajte agendu skupa. 

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus