KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

FORUM ZA KULTURU

 

Forum za kulturu osnovan je 2003. godine kao programsko telo EPuS-a, sa uverenjem da je kultura više od zabave ili razonode pojedinca, te da se pod kulturnom politikom može posmatrati čitav spektar mogućih proevropskih aktivnosti EPuS-a, počev od poboljšanja imidža EU u Srbiji, pa sve do implementiranja evropskih ideja u najmlađim uzrastima.

Rad Foruma za kulturu je reaktiviran u junu 2013. godine, na inicijativu Evropskog pokreta u Srbiji, pod čijim okriljem deluje. Ideja osnivanja Foruma za kulturu je motivisana nagomilanim problemima u kulturi Srbije za koje, kako se čini, ne postoji adekvatno sistemsko rešenje a ni dovoljno političke volje.

Kultura u Srbiji još uvek funkcioniše po feudalno-klijentelističkim principima sa izuzetno slabim institucijama, bez adekvatnog zakonskog okvira i pod neprestanom pretnjom samoopstanku na nepostojećem tržištu. U takvim okolnostima, ideja Foruma za kulturu je da prepozna probleme, da ih artikuliše i da pokuša da ponudi modele za njihovo prevazilaženje kroz aktivan dijalog sa akterima kulturne scene i predstavnicima države i njenih institucija, kao i kreiranje određenih programskih smernica mogućeg razvoja srpske kulture kroz projekte iz različitih oblasti kulture, koji nisu prepoznati i adekvatno podržani u zvaničnom institucionalnom sistemu srpske kulture.

Forum za kulturu okuplja etablirane profesionalce iz različitih oblasti kulture (umetnike, teoretičare, profesore, itd. ) koji su zainteresovani da iskoriste svoje znanje i radno iskustvo u državnim i nezavisnim institucijama kulture i u domaćoj i internacionalnoj umetničkoj praksi, za pronalaženje boljih i efikasnijih modela za opstanak i razvoj srpske kulture.
 
Predsednica foruma je Vida Ognjenović,  potpredsednica je Milena Stefanović a članstvo čine:
 
 • Milena Dragićević Šešić
 • Ivan Medenica
 • Borka Pavićević
 • Gojko Božović
 • Borka Božović
 • Jelena Erdeljan
 • Ljubica Beljanski Ristić
 • Milena Bogavac
 • Aleksandar Brkić
 • Ana Martinoli
 • Anđelka Janković
 • Vesna Bogunović
 • Dajana Đedović
 • Jasminka Simić
 • Jelena Knežević
 • Katarina Lazić
 • Ksenija Stevanović
 • Marijana Cvetković
 • Saša Ilić
 • Ljiljana Simić Deru

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus