KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

HELP znači pravu pomoć

HELP: Hilfe zur Selbsthilfe (Pomoć kroz samopomoć)

 

Anita Kočić

Život lokalnog stanovnika na jugu Srbije danas, upoređen sa ostalim regionima realno gledano nije lak. Kako je ipak moguće biti uspešan u Srbiji i obezbediti egzisteniciju i bolje uslove života za svoju porodicu, uz početnu pomoć prisutne strane organizacije, pokazuje sledeća priča Marine Bogojević iz Niša.

Tridesetogodišnja profesorka engleskog jezika i književnosti je radila više puta u prosveti kao zamena na određeno vreme, zatim u privatnoj školi i jednoj firmi kao poslovni saradnik, da bi posle toga (nakon dve godine kako se vodila kao nezaposlena), snagom volje i profesionalnog znanja u septembru 2004. godine otvorila i registrovala školu englskog jezika čije su delatnosti prevodilačke aktivosti, prevođenje sa engleskog i na engleski jezik, kao i obrazovanje odraslih. Dovoljno iskustva Marina Bogojević je stekla tokom deset godina kada je držala privatne časove kod kuće i takođe bila angažovana kao prevodilac za nevladine organizacije i privata lica. Marina je u tom smislu imala sreće i nije morala da se prekvalifikuje za drugu delatnost, već je veoma brzo sama sebi obezbedila zaposlenje u struci.

Pored uslužne delatnosti, aktivnosti koje je HELP podržao su različiti zanatski kao i poljoprivredni projekti. Poziv je bio otvoren za interno raseljena lica, izbeglice i lokalno stanovništvo. Marina Bogojević je jedna od svih HELP-ovih klijenata, čija ideja za pružanje usluga obećava i koja zadovoljava sve ostale kriterijume.

Ohrabrena tim prvim uspehom sopstvenog biznisa i samostalne aktivnost za sticanje prihoda kao i željom da proširi svoje usluge idelatnost, Marina je planirala da otvori i školu računara. Međutim, teška materijalna situacija nije dozvoljavala upuštanje u ovakvu investiciju.

Tada je Marina saznala za nemačku nevladinu organizaciju "HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.", koja je počela sa radom u Srbiji i Crnoj Gori još 1999. godine. Tako je i došla je u kontakt sa projektom "Smanjenje siromaštva putem podrške započinjanju sopstvenog biznisa i socijalno-ekonomska integracija izbeglica i interno raseljenih lica", koji je započeo u maju 2004. godine i koji je finansirala švajcarska direkcija za razvoj i saradnju, nemačka vlada putem pakta za stabilnost jugoistočne Evrope, Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu i Britanska ambasada u Beogradu. U programu koji obuhvata socijalno ugrožena domaćinstva u nekoliko opština na teritoriji Srbije, svoju šansu za ostvarenje svojih planova videla je i nastavnica engleskog i zatražila podršku od HELP-a. Ona je, kako bi je HELP u okviru programa podržao, predstavila dobru poslovnu ideju. Marina je nakon toga motivisana saznanjem o mogućnostima koje je nudio HELP-ov projekat, sa suprugom Bojanom pripremila projekat i popunila zahtev za odobrenje pomoći u opremi i materijalu u prosečnoj vrednosti od 1.200 evra.

Njen predlog individualnog projekta i poslovne ideje, bilo je da pored već postojeće škole engleskog jezika, otvori i školu računara. Marina koja ranije nikad nije primala socijalnu pomoć, bila je sigurna u svoj predlog i u realizaciju projekta, pogotovo zbog toga što je videla korist i za društvenu zajednicu, pošto postoji potreba, kao i tržiste za ovu vrstu delatnosti.

Marina Bogojević je jedna od svih HELP-ovih klijenata. Dobila je šest komjutera, laserski stampač i jedan legalno nabavljeni program Windows XP. Ona je nakon odobrene donacije, krenula odmah sa uspešnom realizacijom projekta i počela sa ciklusom usluga za obuku na računarima.

Pored uslužne delatnosti, aktivnosti koje je HELP podržao su različiti zanatski kao i poljoprivredni projekti. Poziv je bio otvoren za interno raseljena lica, izbeglice i lokalno stanovništvo. Marina Bogojević je jedna od svih HELP-ovih klijenata, čija ideja za pružanje usluga obećava i koja zadovoljava sve ostale kriterijume. Nakon dva kruga selekcije i pozitivno rešenog zahteva, HELP će joj od novembra 2004. do marta 2005. godine pomoći u opremanju škole računara potrebnim inventarom. Marina je dobila šest komjutera sa kompletnom opremom, laserski stampač i jedan legalno nabavljeni program Windows XP. Ona je nakon odobrene donacije koja se isključivo dobija u vidu neophodne profesionalne opreme za obavljanje aktivnosti i materijala koji se odnosi na projekat, krenula odmah sa uspešnom realizacijom projekta i počela sa ciklusom usluga za obuku na računarima.

Kao klijent HELP programa, Marina je zauzvrat bila u obavezi da u roku od tri meseca od dobijanja opreme i registruje svoju poslovnu aktivnost, prisustvuje osnovnim poslovnim obukama organizovanim od strane organizacije, da u korist lokalne zajednice obavi 10 sati sopstvenog rada, kao i da vrati 15% od ukupnog iznosa donacije u gotovini.

Danas, nakon par meseci rada u sopstvenoj školi, koja se nalazi u samom centru Niša i registrovana pod imenom centar za strane jezike i obuku na računarima "Spell", Marina je izuzetno zadovoljna postignutim rezultatima. Ona sve uspešnije širi krug svojih klijenata i zadovoljnih polaznika koji pored opšteg, poslovnog ili usko specijalizovanog kursa iz engleskog jezika dobijaju i savete i uputstva putem računara, čime imaju mogućnost da uče engleski i osnovne operacije na kompjuteru u isto vreme. Prethodno stečenim iskustvom u držanju privatnih časova kod kuće, Marina je sebi obezbedila pristojan broj stalnih polaznika, koji su pre svega bili više nego zadovoljni njenom veštinom. Škola "Spell" je često angažovana za održavanje obuka na računarima. Marini u tome mnogo pomaže i njen suprug, koji ima zvanje inženjera Microsoft-a.

U planovima imaju dalji razvoj svojih usluga kao i stručno usavršavanje kako bi u budućnosti mogli da udovolje svim zahtevima klijenta. Marinina ideja je da svoju aktivnost proširi na predškolsko obrazovanje. Takođe bi, ukoliko se nekad steknu financijske mogućnosti, nabavkom odgovarajuće opreme, otpočela sa podučavanjem slepih osoba engleskom jeziku i radu na računarima.

Zahvaljujući uspehu HELP-ovog projekta, koji Marinu broji u jednu od uspešnih klijenata, program "Smanjenje siromaštva putem podrške započinjanju sopstvenog biznisa i socijalno-ekonomska integracija izbeglica i interno raseljenih lica", biće nastavljen i naredne godine u drugim opštinama centralne i južne Srbije. U saradnji sa donatorima, lokalnim razvojnim partnerima i opštinskim vlastima i tamo se može očekivati još ovakvih uspešnih priča različitih HELP-ovih klijenata.

(Napomena: Svi podaci su preneti iz aplikacije Marine Bogojević za predlog projekta i intervjua sa korisnicom centra za strane jezike i obuku na računarima "Spell". Za više informacija o celokupnom programu HELP-a pogledajte i internet stranu www.help-serbia.org.yu)


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus