KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Izgradnja kapaciteta za evropske integracije

 • Suočavanje sa budućnošću
 • Fond za Evropske Integracije
 • Podrška civilnom društvu
 • Politički Forum
 • Kampanja upoznavanja javnosti sa instrumentom za pretpristupnu pomoć EU 2007-2013 IPA
 • Izgradnja kapaciteta mreže lokalnih ombudsmana u Srbiji
 • Unapređenje procesa kapitalnog planiranja i priprema kapitalnog budžeta za 6 MSP opština
 • Program reforme lokalne uprave u Srbiji
 • Evropski programi za lokalne zajednice
 • Program podrške opštinama
 • Podrška ombudsmana lokalne samouprave Velike Britanije obdusmanu IV Vojvodine
 • Regionalna iskustva BC SA
 • Najbolji opštinski službenik
 • Jačanje transparentnosti budžeta javnih nabavki u opštinama Srbije
 • Postizanje nacionalnog koncenzusa o Evro-Atlanskoj integraciji
 • Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji u Srbiji
 • Javna debata o EU u Srbiji i Crnoj Gori - Program prekogranične saradnje
 • Lokalna samouprava i civilno društvo u procesu programiranja i projektovanja IPA za Srbiju 2007-2013 - Komponente za prekograničnu saradnju
 • Škola evropski integracija - Seminari

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus