KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Koalicija za razvoj socijalnog  preduzetništva

(KoRSP) 

 

                         

 

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (KoRSP), neformalna mreža organizacija, nastala je tokom 2010. godine, a osnovale su je - Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), sadašnja TRAG fondacijaEvropski pokret u Srbiji (EPuS)Grupa 484, Inicijativa za razvoj i saradnju (IRS) Smart Kolektiv potpisali memorandum o saradnji i utvrdili misiju, ciljeve i aktivnosti Koalicije. Od 2013. godine članica Koalicije je i SeCons - grupa za razvojnu inicijativu

KoRSP je osnovana sa ciljem aktivnog angažovanja u stvaranju funkcionalnog okvira socijalnog preduzetništva u Srbiji. Jedan od prioriteta Koalicije jeste uspostavljanje partnerstava sa relevantnim društvenim subjektima – državom i privatnim sektorom, u cilju ubrzanja rada na ispunjenju predviđenih ciljeva. 

Aktivnosti KoRSP:

Tokom 2010. i 2011. godine članice KoRSP su implementirale prvi zajednički projekat „Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća“. Projekat je bio jedna od aktivnosti zajedničkog programa „Zapošljavanje i migracije mladih” koji su sprovodile četiri agencije Ujedinjenih nacija (UNDP, ILO, UNICEF i IOM) u saradnji sa nacionalnim i lokalnim partnerima, a finansijski podržava španski Fond za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja (MDG F), a ispred KoRSP projekat je koordinirao Smart kolektiv. Ideja programa je bila da se već pokrenutim socijalnim preduzećima obezbedi stručna podrška i tako unapredi njihovo poslovanje, kao i da se primeri dobre prakse prepoznaju, promovišu i posluže kao podsticaj drugima za pokretanje sličnih inicijativa.

U 2013. godini, Evropski pokret u Srbiji, ispred Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva započeo je implementaciju šestomesečnog projekta Inovativa, uz podršku Suisse Solidara – Kancelarije u Beogradu. Opšti cilj projekta je promocija mogućnosti zapošljavanja mladih kroz forme socijalnog preduzetništva – socijalnih preduzeća i socijalnih zadruga među donosiocima odluka koji rade sa mladima i mladima iz marginalizovanih grupa.

U okviru projekta predviđena je izrada informativne i edukativne brošure o socijalnom preduzetništvu, namenjen mladim ljudima, zatim onlajn kampanja kroz koju će biti promovisane mogućnosti koje socijalno preduzetništvo ima za rešavanje problema nezaposlenosti mladih.

Na okruglim stolovima u tri regionalna centra u Srbiji – Novom Pazaru, Subotici i Kraljevu će razgovaraće se o mogućnostima zapošljavanja mladih kroz socijalno preduzetništvo, kao i o ulozi lokalne samouprave u ovom kontekstu; biće predstavljeni dokumenti koji se bave zapošljavanjem mladih, a diskusija će rezultirati setom preporuka usvojenih od strane učesnika okruglog stola, a koje za cilj imaju otvaranje mogućnosti zapošljavanja mladih kroz forme socijalnog preduzetništva na lokalnom nivou, kao i unapređenje/usvajanje lokalnih strateških dokumenata tako da podstiču ovakve inovativne forme zapošljavanja.

Konkurs za izbor inovativne socio-preduzetničke ideje srednjoškolaca i izbor pet najboljih ideja biće dobra prilika da se mladima prestavi koncept, ali i da ih se podstakne da razmišljaju o mogućnostima da se bave (socijalnim) preduzetništvom. 

Sa željom da koncept socijalne ekonomije približi što širem krugu zainteresovanih pojedinaca i grupa u Srbiji, Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva pokrenula je prvi Bilten o socijalnoj ekonomiji i socijalnom preduzetništvu u Srbiji, uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva). Namera nam je da kroz predstavljanje postojećih uspešnih primera podstaknemo socio-preduzetničke inicijative i istovremeno ukažemo relevantnim državnim institucijama na značaj ove forme poslovanja za rešavanje nekih od problema sa kojima se društvo suočava i to na način prilagođen lokalnoj zajednici. Takođe, pratimo izgradnju zakonskog i institucionalnog okvira u Srbiji, kao i raspoložive mere za započinjanje ove vrste poslovanja. Predlagažemo unapređenje mera podrške socijalnom preduzetništvu kroz primere finansijske, mentorske i drugih vidova potpore pojedincima i grupama koji žele da se upuste u avanturu socijalnog preduzetništva. Kroz praćenje trendova u Evropskoj uniji ukazujemo na postojeće dobre prakse i zakonska rešenja koja najadekvatnije podržavaju ove forme preduzetništva.

Pokretanje inicijative Beogradska Deklaracija za razvoj socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske

Evropska komisija je usvajanjem Strazburške deklaracije u januaru 2014. godine prepoznala socijalno preduzetništvo kao poslovni model 21. veka koji odgovara na finansijske, društvene, kulturne i ekološke potrebe zajednice. Smatramo da zemlje u našem regionu – naše vlade, organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća – kojima su EU integracije najvažniji zajednički proces kroz koji prolaze, moraju da iskoriste ovaj trenutak i uspostavljanje EU agende u ovoj oblasti za kreiranje jake regionalne platforme za razvoj socijalnog preduzetništva. Zbog toga je Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji inicirala Beogradsku Deklaraciju za razvoj socijalnog preduzetništva regiona Zapadnog Balkana i Turske.  

Predstavnici organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske, svečano su potpisali Beogradsku deklaraciju u okviru Foruma socijalnih inovacija održanog 14. marta u Beogradu. Do sada je deklaraciju potpisalo više od 450 organizacija iz Regiona, što je značajan korak za prikupljanje šire podrške i postizanje legitimiteta inicijative koja za cilj ima predlaganje mera za unapređenje nacionalnog i regionalnog okvira za socijalno predizetnitšvo.  

Takođe, 15. marta formirana je i prva regionalnu mrežu za razvoj socijalnog preduzetništva – Social Entrepreneurship Forum. Osnivači mreže su organizacije: Partners Albania, Center for Change and Conflict Management (Albanija), Mozaik Foundation (Bosna i Hercegovina), Center for Institutional Development – CIRa (Makedonija), Forum for Civic Initiatives – FCI (Kosovo), Fund for Active Citizenship – fAKT (Crna Gora), Third Sector Foundation of Turkey – TUSEV (Turska) i Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (Srbija). Organizacije osnivači Foruma će zajedno raditi na:

zagovaranju i povezivanju ključnih aktera, s ciljem stvaranja podsticajnijeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva;
umrežavanju, razmeni znanja i iskustava, organizaciji studijskih poseta u zemljama članicama Foruma i zemljama EU;
promociji socijalnog preduzetništva u regionu.

Informacija o inicijativi je upućena delegacijama EU u zemljama u regionu, predstavnicima nacionalnih vlada, relevantnim odeljenjima Evropske komisije i drugim donosiocima odluka, kao i koalicijama, organizacijama i mrežama socijalnog preduzetništva u Evropi i svetu. Cilj nam je da ukažemo na korake koje je neophodno preduzeti za razvoj socijalne ekonomije kao relevantnog modela za socijalno održiv razvoj čitavog regiona i zalaganje kod EU institucija da Balkanske zemlje postanu deo EU strategija za razvoj socijalnog preduzetništva. 

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus