KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Konferencije

 

IZVEŠTAJI I RELEVANTNA DOKUMENTACIJA SA ODRŽANIH KONFERENCIJA

17. jun 2013.
Stručna debata "Srbija i Hrvatska - šta nas očekuje nakon ulaska Hrvatske u EU?"

 O stručnoj debati

 Agenda stručne debate
 Izveštaj sa stručne debate

 Pogledajte fotografije

12. jun 2013.
Konferencija "Stvarna slika sveta"

 Agenda konferencije
 Izveštaj sa konferencije

 Pogledajte fotografije

06. mart 2013.
Debata "Da li je proširenje budućnost Evropske unije?"
Poster debate

06. mart 2013.
Najava: Konferencija "Enlargement in perspective: how do candidate and potential candidate countries perceive accession in the light of the current crisis?"

Agenda konferencije
Poster konferencije

29. jun 2012.
Međunаrоdna kоnfеrеnciјa „Sprоvođenjе Dunаvskе strаtеgiје – izаzоvi i pеrspеktivе“

Agenda konferencije
Vodič kroz Dunavsku strategiju (SR) (EN)
3 – 4 . april 2012.
Međunarodna konferencija „Saradnja parlamenata i nezavisnih regulatornih tela u Jugoistočnoj Evropi“ , Dom Narodne skupštine Republike Srbije.
Agenda konferencije

12. april 2010, Beograd
 Konferencija "Socijalno preduzetništvo - mogućnosti i perspektive" biće održana 26. aprila 2010. godine u Palati Srbija, sala Beograd sa početkom u 10h.

Pogledajte dokumenta

09. oktobar 2009, Beograd
Panel diskusija "Da li sledi nova gasna kriza?"

Preuzmite dokument
22-23. jun 2009, Beograd
Međunarodna konferencija "Srbija na putu ka Evropskoj uniji"
Preuzmite dokument
29. maj 2009, Beograd
Međunarodna konferencija "Vizija evropske Srbije"
Preuzmite dokument
30-31. maj 2008, Beograd
Međunarodna konferencija "Ljubljanska Agenda za novu fazu Procesa stabilizacije i pridruživanja"
Pogledajte prezentaciju
18-19. maj 2006, Beograd
Regionalni okrugli sto "Zemlje Zapadnog Balkana: regionalni odgovor na relevantna pitanja liberalizacije viznog režima“ održan je 18 i 19. maja 2006. godine u Beogradu, u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.
Preuzmite dokument

14. maj 2005, Beograd
Konferencija "Mladi + tehnologija = ulaznica u Evropsku uniju“ koju u sklopu proslave Dana Evrope organizuju Udruženje "Tehnologija i društvo", "Institut Mihajlo Pupin" i "Evropski pokret u Srbiji“. Ovaj projekat pomogli su Konrad Adenauer Stiftung, Microsoft za SCG, IEDC, "Bled School of mangement" i Ministarstvo za nauku i životnu sredinu. Na konferenciji se dodeljeuju i nagrade za najbolje internet prezentacije sa konkursa na temu "Srbija - kandidat za EU".

Preuzmite dokument

14-15. decembar 2004, Beograd
34. skupština Stalne konferencije gradova i opština i Nacionalne konferencije o etičkim standardima za predstavnike lokalnih vlasti

Preuzmite dokument

21-23. avgust 2003, Zaječar
Izveštaj sa međunarodne konferencije "Proces integracije mladih u okviru Euroregiona Dunav XXI"

Preuzmite dokument

27-28. avgust 2003, Beograd
Međunarodna konferencija EU i Balkan - Šta posle Soluna?

Pogledajte prezentaciju

26. novembar 2002, Beograd
Seminar Reforma oružanih snaga - iskustva i izazovi

Preuzmite dokument

23 -25. oktobar 2002, Beograd
Program simpozijuma: "Best Practises" (Najbolji praktični primeri), u okviru programa USAID-a Serbia Resource Cities Program (SRCP)

Preuzmite dokument

 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus