KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

Lokalno veće Sremska Mitrovica

 

Trenutno, Lokalno Veće Sremska Mitrovica, u partnerstvu sa opštinom Sremska Mitrovica, kao nosiocem projekta realizuje projekta "Opštinski uslužni centar" koji finansira Evropska Unija. Vrednost projekta je 122.670,00 Evra, od čega je vrednost donacije 83.870,00 Evra.

Lokalno Veće Sremska Mitrovica, još kao Inicijativni odbor, počelo je sa svojim delovanjem početkom 2004.godine. Osnivačku skupštinu održalo je u aprilu 2004. godine, dok je u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava upisano 22. februara 2005.godine.

Članovi Lokalnog Veća su većinom mladi ljudi koji su se okupili sa željom da zajedničkim delovanjem poboljšaju situaciju u neposrednom okruženju i doprinesu formiranju slobodnog, modernog i demokratskog društva. Još kao Inicijativni odbor, Lokalno veće Sremske Mitrovice je učestvovalo u svim predizbornim kampanjama koje je organizovao Evropski Pokret u Srbiji.

2004. godine, tadašnji Inicijativni odbor je organizovao niz manifestacija za proslavu 9.maja, dana Evrope. U programu proslave bili su dečija slikarska radionica na temu "Sirmijum u Evropi" – izrada razglednica sa motivima Sirmijuma, manifestacija "Deca Evropi", na gradskom trgu koja je pored izložbe dečijih radova "Sirmijum u Evropi", obuhvatila i dečiju pozorišnu predstavu "Nemušti jezik". U večernjim satima u Muzeju Srema organizovana je promocija knjiga Nedeljka Terzića. Takođe je u čitaonici Gradske biblioteke organizovana Javna tribina na temu "Evropa i Balkan". Gost tribine je bio Dr. Nenad Lemajić.

Već te prve godine dan Evrope je privukao znatnu pažnju naših sugrađana, kao i mnogih institucija i privatnih preduzetnika koji su pomogli manifestaciju. Ove godine, manifestaciju je podržala i opština Sremska Mitrovica, kako finansijski, tako i svojim aktivnim učešćem u organizaciji.

Trenutno, Lokalno Veće Sremska Mitrovica, u partnerstvu sa opštinom Sremska Mitrovica, kao nosiocem projekta realizuje projekta "Opštinski uslužni centar" koji finansira Evropsk a Unij a , realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština kroz program Exchnage. Vrednost projekta je 122.670,00 Evra, od čega je vrednost donacije 83.870,00 Evra. Program Exchange sprovodi tim za realizaciju projekta koji je oformila SKGO u saradnji sa VNG International, Agencijom za međunarodnu saradnju Asocijacije holandskih opština. Cilj ove organizacije je jačanje demokratizacije lokalne samouprave širom sveta.

LOKALNO VEĆE - GLOBALNE AKTIVNOSTI: Sa jednog susreta u Sremskoj Mitrovici

Program Exchange pruža opštinama Srbije mogućnost da se upoznaju sa praksom lokalne samouprave u zemljama Evropske unije. Osnovna ideja programa je da se uspostavi direktna razmena iskustva u oblasti rešavanja lokalnih problema. U skladu sa procesom reformi, ovaj program pruža mogućnost upoznavanja sa evropskim iskustvima i unapređenje znanja o evropskim standardima lokalne samouprave.

Cilj projekta je j ačanje kapaciteta lokalne samouprave opštine Sremska Mitrovica uvođenjem modela uprave okrenute građanima. Ovaj projekat je prvi primer partnerstva izme đ u nevladinog i dr ž avnog sektora u Sremskoj Mitrovici , i kao takav od izuzetnog je zna č aja za uspostavljanje poverenja , budu ć u saradnju i partnerstva ova dva sektora . Razmena znanja i iskustava i zajedni č ki rad ova dva sektora bi ć e usmereni ka podizanju kvaliteta ž ivota svih gra đ ana.

Oba partnera na projektu aktivno su u č estvovala u planiranju projekta i na njegovoj realizaciji aktivno su uklju č eni u izvođenje svih aktivnosti . Tim za realizaciju projekta je formiran od predstavnika oba partnera. Uloga partnera u izvršenju projekta je određena prema iskustvu koje poseduju. EPuS–LV Sremska Mitrovica imenovalo je Projekt menadžera i finansijskog asistenta i kao partner, biće zadužen za realizaciju medijske kampanje i dizajniranje, štampanje i distribuciju promotivnog materijala. Projekt menadžer će biti zadužen za svakodnevnu koordinaciju projekta, kontakte sa donatorom, usmeno i finansijsko izveštavanje, kao i monitoring i evaluaciju projekta. Ostala tri člana tima su iz Opštine i biće odgovorni za nabavku i instaliranje opreme, odabir i obuku osoblja centra, organizovanje i koordiniranje svakodnevnog rada centra.

Osim ovog projekta, Lokalno Veće Sremske Mitrovice je takođe angažovano na pripremi projekta kojim će pokušati da obezbedi veća sredstva za proslavu Dana Evrope 2006. godine, jer smo mišljenja da ovu manifestaciju treba proširiti i u pogledu aktivnosti i u pogledu trajanja.

Za nepunu godinu od registracije, Evropski Pokret u Srbiji–Lokalno Veće Sremska Mitrovica, podstičući građane na direktnije i aktivnije učestvovanje u procesima demokratizacije i evropeizacije, privlači sve veći broj mladih ljudi širokih pogleda i interesovanja. Sve akcije koje smo do sada organizovali imale su dobar odziv prvenstveno građana, ali i institucija i lokalne uprave.

Smatramo da smo dobro počeli i da ćemo nastaviti svoj rad u pravcu podsticanja komunikacije, razumevanja i saradnje među ljudima.


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus