KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

O Evropskom pokretu u Srbiji

 

Evropski pokret u Srbiji (EPuS) je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Srbije. Osnovana je 24. novembra 1992. godine, kao nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija. EPuS je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i oblik okupljanja građana koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope. Od 1993. godine Evropski pokret u Srbiji je punopravni član Međunarodnog evropskog pokreta koji se ubraja u međunarodne nevladine organizacije sa velikom tradicijom i značajnim idejnim uticajem na političke činioce u evropskim državama.

EPuS ima 819 individualnih i 12 kolektivnih članova, mrežu od 14 lokalnih veća i svake godine širi svoju individualnu i kolektivnu bazu članova.

 

Misija

Osnovna misija EPuS-a je uticanje na javnost u Srbiji da se angažuje u stvaranju demokratskog, višestranačkog društva i u ostvarivanju jednakosti među ljudima i u njihovim zajednicama, kao i promocija evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji koji tome vode.

EPuS u svom delovanju polazi od punog poštovanja ljudskih vrednosti, sloboda i prava kao i od svih civilizacijskih vrednosti na kojima je utemeljen Savet Evrope; teži ostvarivanju vladavine prava i uvažavanju različitosti.

U saradnji sa svima koji podržavaju ova opredeljenja, EPuS radi na stvaranju političkih i drugih uslova za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju (EU). To podrazumeva obnavljanje i normalizaciju pokidanih veza sa evropskim zemljama, posebno sa bivšim jugoslovenskim republikama, ali i ozbiljne reforme na administrativnom i sektorskom, nacionalnom i lokalnom nivou.

 

Ciljevi Evropskog pokreta u Srbiji:

 • unapređivanje razumevanja, međusobnog poznavanja i saradnje ljudi, zajednica i država na evropskom prostoru i podsticanje svestrane i slobodne komunikacije među njima, pre svega u oblasti kulture, informisanja, privrede, politike i unapređenja položaja mladih;
 • širenje ideje evropskog ujedinjenja i vrednosti u Srbiji i unapređivanje kulturne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, regijama i državama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u svetu, u cilju stvaranja evropske federacije;
 • demokratska, federalna Evropa, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi sposobna da štiti i razvija ljudska prava;
 • uticanje na javnost Srbije da svoje angažovanje usmeri ka demokratskom delovanju u višestranačkoj državi ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica, uz uvažavanje i unapređivanje standarda usvojenih u Evropi.

 

OBLICI DELOVANJA

 • Javne rasprave
 • Radionice, seminari
 • Organizacije međunarodnih skupova
 • Obrazovni programi
 • Mreža lokalnih i regionalnih veća
 • Javne i medijske kampanje
 • Istraživačka i izdavačka delatnost
 • Primenjena istraživanja
 • Projektna delatnost
 • Učešće na međunarodnim sastancima

 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus