KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Otvoreni pregovori u Poglavljima 20 i 26

27.02.2017

Odluka o otvaranju pregovaračkih poglavlja 20 i 26 doneta je danas na Petoj međuvladinoj konferenciji u Briselu. Na konferenciji su predstavljene pregovaračke pozicije Srbije za Poglavlje 20 Preduzetnička i industrijska politika i Poglavlje 26  Obrazovanje i kultura. Delagaciju Srbije predvodio je ministar zadužen za evropske integracije Jadranka Joksimović, Savet EU predstavljao je zamenik predsednika Vlade Malte i ministar evropskih poslova Luis Grek, a ispred Evropske komisije prisustvovao je komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanes Han.


Poglavlje 20 se odnosi na oblast preduzetništva i industrijske politike, spada u lakša pregovaračka poglavlja jer ne zahteva donošenje akcionih planova, prenošenje propisa u domaće zakonodavstvo, niti posebene elemente jačanja kapaciteta državne uprave. Do sada nijedna država članica sa kojom su pregovori okončani nije tražila prelazne periode, niti posebne dogovore u okviru ovog poglavlja. Glavni zadatak koji se postavlja državi kandidatu u poglavlju 20 je da politiku industrije i strategiju restruktuiranja uskladi sa principima EU. Ovaj zahtev podrazumeva da sva preduzeća koja su u državnom vlasništvu moraju da prođu kroz postupak restruktuiranja kako bi se pripremila za samostalno i konkurentno učešće na tržištu.


Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura, takođe spada u lakša pregovaračka poglavlja jer je Evropska unija uređenje ovih oblasti u velikoj meri prepustila zemljama članicama. U domenu obrazovanja i kulture nema potrebe za usklađivanjem domaćeg sa zakonodavstvom EU, jer u ni u okviru Evropske unije ne postoji jedinstven pristup ovim oblastima. Trajanje osnovnog i srednjeg obrazovanja razlikuje se od članice do članice, kao i uzrast dece za polazak u školu. Kada je o visokom obrazovanju reč, EU traži da se poštuje autonomija univerziteta. EU se u ovoj oblasti ne postavlja kao arbitar, nego kao koordinator sa zadatkom da olakša standardizaciju i međuuniverzitetsku saradnju i razmenu, a da u kulturi stvori okvir i uslove za što raznovrsnije programe. 

 

 

Izovr: Kancelarija za evropske integracije


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus