KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Prva faza pregovora o pristupanju Srbije EU gotova u martu

11.03.2015

Prva faza pregovora o pristupanju Srbije EU, koja se odnosi na analitički pregled usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije, biće završena do kraja marta, rekao je danas Srđan Majstorović iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije."Očekujemo da će 2015. biti godina kada će biti otvorena prva pregovarčka poglavlja i kada ćemo krenuti u drugu fazu pristupnih pregovora”, rekao je Majstorović na sednici radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji posvećenoj poglavlju 10 koje se odnosi na informaciono društvo i medije.Majstorović kaže da je ostalo da se završe skrinizni za još dva poglavlja, a potom se čeka konačna verzija izveštaja Evropske komisije u vezi sa poglavljima, na osnovu čega će se kasnije raditi pregovaračka pozicija.Prema njegovim rečima, po završetku skriniga biće pokrenut proces konsultovanja i sagledavanja njegovih rezultata i u narednom periodu i revizija Nacionalnog programa usvajanja pravnih tekovina EU koji ukazuje kako i kojim tempom će se usklađivati propisi sa propisima EU."U ovom procvesu vlada ne može sama. Ovo je proceš koji se tiče svih građana, interesnih grupa i svih asocijacija", rekao je Majstorović i naveo da je vlada podržala Nacionalni konvent o EU koji bi sa organizacijama civilnog društva i svim zainteresovanima trebalo da se direktno uključi u pristupne pregovore.Prema njegovim rečima, Srbija je spreman da do kraja 2018. završi sve neophodne reforme koje je potrebno preduzeti u zakonodavnom i institucionalnom smislu kako bi se zakoni usaglasili sa onim što je danas standard u EU.Kada je reč o poglavlju 10, Majstorović kaže da se čeka konačna verzija izveštaja Evropske komisije u vezi sa ovim poglavljem na osnovu kojeg će se kasnije raditi pregovaračka pozicija i da je od suštinskog značaja za uspešnost pregovora da zaintresovani akteri budu uključeni i konsultovani u tom procesu."Jedan veoma zahtevan posao je pred nama ali imajući u vidu postojeći stepen usklađenosti propisa Srbije sa propisima EU u oblasti elektronskih komunikacija, informacionog društva, audio vizulne politike i medija siguran sam da je naša startna pozicija pred otvaranje ovih pregovaračkih poglavlja mnogo bolja u odnosu na neke druge države kada su pregovarale o ulasku u EU", rekao je Majstorović.Na današnjoj sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji posvećenoj poglavlju 10, o iskustvima uvođenja informacionog društva u Estoniji govorio je Mart Lanper iz Informatičkog instituta univerziteta u Talinu.Majstorović je rekao da, ukoliko ostoji država u Evropi koja može da nam posluži kao model u pravcu razvoja informacionog društva, onda je to svakako Estonija.

 

Izvor: Tanjug.rs


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus