KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Usvojen drugi revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA)

19.11.2016

Vlada Srbije, na sednici održanoj 17. novembra, usvojila je drugi revidirani nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) i zadužila Kancelariju za evropske integracije da tromesečno izveštava Vladu o njegovom sprovođenju. Ovaj document predstavlja detaljan plan usaglašavanja zakonodavnog i institucionalnog okvira sa pravnim tekovinama EU i pregled mera i aktivnosti za dostizanje potpune usklađenosti sa svim pravima i obavezama iz kojih tekovine proističu. Predviđeno je da primena revidiranog NPAA obuhvati period do 31. decembra 2018. godine.


NPAA čini i osnovu za pripremu pregovaračkih pozicija u poglavljima za koje nisu već predate EU, jer je jedan od ciljeva ovog dokumenta i da omogući praćenje obaveza preuzetih u poglavljima tokom procesa. Predstavlja i jedan od pokazatelja napretka ka zatvaranju poglavlja. NPAA će u skladu sa potrebama i u narednom period biti revidiran, uzimajući u obzir ostvarene korake tokom pregovora o pristupanju. kao i pravnih tekovina u Evropskoj uniji, koje je drđava kandidat u obavezi da prihvati u obliku u kojem su u trenutku pristupanja.


NPAA definiše i utvrđuje razvojne i strateške ciljeve sa jedne strane, i politike, reforme i mere potrebne za realizaciju tih ciljeva, sa druge strane. Takođe utvrđuje i detaljan plan, vremenski okvir i prioritete usvajanja propisa i određuje organe za njihovu pripremu.


Drugi revidirani Nacionalni plan za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA) možete preuzeti na stranici Kancelarije za evropske integracije.

 

Izvor: SEIO.gov.rs
 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus