KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Pregovori u centru pažnje

Sastanak upoznavanja sa bilateralnim skrinzima za Poglavlje 4 Slobodno kretanje kapitala
11.05.2015

Kаncеlаriја zа sаrаdnju sа civilnim društvоm, u sаrаdnji sа Prеgоvаrаčkim timоm zа vоđеnjе prеgоvоrа о pristupаnju Rеpublikе Srbiје ЕU i Мinistаrstvоm finаnsiја organizuje sastanak za prеdstаvnikе оrgаnizаciја civilnоg društvа kоје sе bаvе tеmаmа u оkviru prеgоvаrаčkоg Pоglаvlја 4 Slоbоdnо krеtаnjа kаpitаlа, rаdi upоznаvаnjа sа dеtаlјimа bilаtеrаlnоg skriningа zа pоmеnutо pоglаvlје.

Sastanci upoznavanja sa bilateralnim skrinzima za Poglavlja 9, 16, 17 i 33
09.04.2015

Imajući u vidu značajnu ulogu koju civilno društvo ima u samom procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizuje sastanke na kojima će predstavnici civilnog društva moći da se upoznaju sa detalјima bilateralnih skrininga za Pregovaračka poglavlja 9, 16, 17 i 33.

Potreban napredak u reformama za integraciju Srbije u EU
27.03.2015

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogerini je tokom posete Prištini i Beogradu od 25. do 27. marta prenela podršku za dalje evropske integracije, ali i jasan stav da je za to potreban napredak u reformama i da "gledanja kroz prste" neće biti. 

Završena prva faza pregovora o članstvu
24.03.2015

Održavanjem sastanka bilateralnog skrininga za Poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim odredbama, danas se u Briselu završava prva faza pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. 

25. marta poslednji analitički pregled usklađenosti sa propisima EU
17.03.2015

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, Majkl Devenport je najavio da će Srbija i Evropska komisija 25. marta završiti prvu fazu pregovora o pristupanju EU - skrining, odnosno analitički pregled usklađenosti pravnog okvira sa EU.

Usvojena Rezolucija o Srbiji u Evropskom parlamentu
11.03.2015

Hrvatski poslanici su uspeli da u Rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji, usvojenu 11. marta, "proguraju" amandman kojim se Srbija poziva da razmotri zakon o suđenjima za ratne zločine. Ovaj zahtev je tokom rasprave o rezoluciji, kako na plenarnoj sednici uoči usvajanja tako i u spoljnopolitičkom odboru u februaru, izazvao žučne rasprave, pa su i predstavnici Evropske komisije ocenili da stavljanje takvog zahteva pred Srbiju nije dobro. U Rezoluciji se ističe da je Srbija odmakla u političkim i društvenim promenama i dijalogu s Prištinom i da je generalno gledano na dobrom putu.

Prva faza pregovora o pristupanju Srbije EU gotova u martu
11.03.2015

Prva faza pregovora o pristupanju Srbije EU, koja se odnosi na analitički pregled usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije, biće završena do kraja marta, rekao je danas Srđan Majstorović iz Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije.

Sastanak upoznavanja sa detaljima skrininga za Poglavlje 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
08.03.2015

Sastanak za predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave temama u okviru pregovaračkog Poglavlјa 22 Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, se održava u utorak, 10. marta 2015. godine, sa početkom u 12 časova u zgradi Kancelarije za evropske integracije, Nemanjina 34, sala u prizemlјu. 

Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i uloga civilnog društva – pregovaračko poglavlje 28
04.03.2015

Skup pod nazivom „Uvod u proces pregovora o pristupanju Evropskoj uniji i uloga civilnog društva – pregovaračko poglavlje 28 (zaštita potrošača i zaštita zdravlja)“ održan je u ponedeljak, 2. marta 2015. godine, u Palati „Srbija“.

Prva Godišnja analiza usaglašavanja Srbije sa deklaracijama, stavovima i merama EU
13.02.2015

Radna grupa za poglavlja 30 i 31 Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, čiji je kooridinator ISAC fond, predstavila je svoju prvu godišnju analizu usaglašavanja Srbije sa deklaracijama, stavovima i merama donetim u okviru Zajedničke spoljne i bezbednosne politike. 1234567891011 Idi na stranu:
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus