KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI

„Nevidljivi grad“
etička predstava Dah teatra

DAH TEATAR: etička predstava u autobusu gradskog prevoza

 

Sanja Krsmanović

"Nevidljivi grad", ili etička predstava u autobusu gradskog prevoza, u organizaciji Dah teatra, za temu ima borbu protiv rasizma i zaštite manjina. Predstava se odigrala na liniji gradskog autobusa broj 26, u Beogradu i sastojala se od niza scenskih tehnika koje se koriste u modernoj teatrskoj praksi u radu sa različitim manjinskim grupacijama. Cilj akcije bio je da se osnaži promocija i osiguraju prava manjinskih grupa kroz predstavu koja je te grupe trebalo da ih učini vidljivijim, ističući njihove kulturne razlike. Predstava "Nevidljivi grad" trebalo je takođe da osnaži među-etnički dijalog i toleranciju, kreiranjem situacije u kojoj dolazi do ovakve razmene.

Grad se u celini može posmatrati kao multietničko društvo. Istorija i struktura stanovnika Beograda ovo dokazuje, ali zbog političkih okolnosti u poslednjoj dekadi, kulturne razlike Beograda postale su nevidljive – više nego ikad ranije. Posle vremena u kojem je preovladavao nacionalizam u Srbiji, mnogi predstavnici nacionalnih grupa postali su tihi i povukli su se iz javnog života, sa snažnom tendencijom da budu kulturno asimilovani i do kraja skrajnuti iz svakodnevnog života.

Grad se u celini može posmatrati kao multietničko društvo. Istorija i struktura stanovnika Beograda ovo dokazuje, ali zbog političkih okolnosti u poslednjoj dekadi, kulturne razlike Beograda postale su nevidljive – više nego ikad ranije.

Akcija (u teatarskom, muzičkom i vizuelno/multimedijalnom obliku) organizovana je u autobusu broj 26 koji povezuje dva dela grada u kojima se nalazi Fond B92 (Kulturni centar Rex, na Dorćolu) i Istraživački centar Dah teatra na Čuburi, na Vračaru. To su ujedno dva pikturalna dela grada, sa izrazitim kulturnim i socijalnim razlikama, vrlo poznati po svojoj multikulturalnoj istoriji. Veliki broj Roma i ostalih manje vidljivih zajednica živeo je, pa i danas živi na ovim prostorima (Jevreji, Grci, Turci, Rusi, Cincari, Mađari, Slovaci, čak i mongolski budisti). Isto tako, linija autobusa 26 jedna je od najopterećenijih i preveze mnoštvo odraslih, dece i mladih koji ovu liniju koriste da bi se prevezli do ili od svog posla, ili škole, s jednog na drugi kraj grada.

Artistička akcija događala se svakodnevno od 30. novembra do 4. decembra 2005, od 18 do 20 časova, u autobusima na ovoj liniji. Akciju "Linija 26", ili "Nevidljivi grad" izveli su umetnici istraživačkog centra Dah teatra, zajedno sa pratećim muzičarima i mladim ljudima koji su napravili različito artističko okruženje za vreme ovog "workshopa".

Artistička akcija događala se svakodnevno od 30. novembra do 4. decembra 2005, od 18 do 20 časova, u autobusima na ovoj liniji. Umetnici su bili "nepoznati putnici" koji sviraju i igraju na muziku sa specifičnim etničkim sadržajem. Umetnici su napravili malu "kružnu rutu" i poveli putnike duž mesta u Beogradu koji se nalaze na liniji 26, a karakteristični su po svojoj multietničkoj istoriji.

Umetnici su bili "nepoznati putnici" koji sviraju i igraju na muziku sa specifičnim etničkim sadržajem. Nosili su posebne etničke kostime ili se prepoznavali po detaljima tipičnim za etničke zajednice. Kroz igru, ples, pesme, govor tekstova na jezicima manjina, umetnici su napravili malu "kružnu rutu" i poveli putnike duž mesta u Beogradu koji se nalaze na liniji 26, a karakteristični su po svojoj multietničkoj istoriji i aktivnostima danas.

Kao nastavak ovih aktivnosti, istraživački centar Dah teatra organizovaće seriju okruglih stolova pod nazivom "Otvoreni grad" od februara do maja 2006. godine. Pozvani gosti diskutovaće o uslovima pod kojima žive i rade manjine u Beogradu i Srbiji. Predstavnici različitih nevladinih organizacija koji se bave radom sa manjinama i ljudskim pravima, predstavnici Vlade iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, umetnici i kulturni radnici uzeće učešće u debati, a sama rasprava biće praćena umetničkim predstavama posvećenim različitim kulturnim grupama.

(Autorka je član istraživčakog centra Dah teatra) 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus