KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

POLITIČKO I INSTITUCIONALIZOVANO VREME U EU I DINAMIKA PROŠIRENJA UNIJE

11.07.2017

Brojne političke debate i odluke u Evropskoj uniji su blisko povezane sa idejom vremena – brzinom, dinamikom, rokovima. Da li omogućiti da se članice kreću vremenski različitom brzinom u procesu integracije (Evropa u više brzina), da li veći broj članica EU utiče na usporavanje procesa donošenja odluka (efekti proširenja), kako uskladiti efikasnost donošenja odluka sa prirodno sporim načinom demokratskog procesa odlučivanja, itd.

 

Pojednostavljeno posmatrano, možemo ukazati na dve vrste vremena u EU – formalizovano vreme (ugovori, dokumenti, dogovori, prelazni periodi, mape puta, periodični izveštaji, itd.) i političko vreme koje predstavlja deo političkog procesa različitog tipa (pregovori, političke igre, neformalni aranžmani, itd.).

 

Pročitajte najnoviji tekst Duška Lopandića o faktoru vremena i rokova u istorijatu proširenja Evropske unije.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus