KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EPuS deo sektorskih organizacija civilnog društva

12.01.2013

Evropski pokret u Srbiji je, na osnovu poziva za uspostavljanje Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva (OCD) u oblasti planiranja razvojne pomoci, posebno programiranja i pracenja korišcenja Instrumenta za pretpristupnu pomoc, postao deo sektorskih organizacija civilnog društva u oblasti reforme državne uprave i razvoja ljudskih resursa.

Komisija za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) u sastavu: Ivana Cirkovic (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom), Sergej Vujacic (projekat Technical Assistance to Civil Society Organisations - TACSO), Milovan Filimonovic i Mirjana Lazovic (Kancelarija za evropske integracije) odabrala sledece sektorske organizacije:

 

 1. SEKO u sastavu Evropski pokret u Srbiji, Beogradska otvorena škola i Beogradski fond za politicku izuzetnost (vodeci partner Evropski pokret u Srbiji) za sektor reforme državne uprave (ukljucujuci izgradnju institucija i usvajanje acquis-a, upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, elektronsku vladu);
 2. SEKO u sastavu Beogradska otvorena škola, Evropski pokret u Srbiji i Unija poslodavaca Srbije (vodeci partner Beogradska otvorena škola) za sektor razvoja ljudskih resursa (zapošljavanje, obrazovanje, društvena inkluzija, ukljucujuci omladinu);
 3. SEKO u sastavu Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava i Grupa 484 (vodeci partner Beogradski centar za bezbednosnu politiku) za sektor vladavine prava (ukljucujuci pravdu i unutrašnje poslove, zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sl.);
 4. SEKO u sastavu Udruženje graana za demokratiju i graansko obrazovanje „Građanske inicijative“, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Centar za kulturnu dekontaminaciju (vodeci partner Graanske inicijative) za sektor građanskog društva, medija i kulture;
 5. SEKO u sastavu Udruženje graana Agromreža, Udruženje „Mreža za ruralni razvoj Srbije“ i Udruženje graana „NIMBUS“ (vodeci partner Agromreža) za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja;
 6. SEKO u sastavu Centar za ekologiju i održivi razvoj, Ambasadori životne sredine i Centar za razvoj graanskog društva PROTEKTA (vodeci partner Centar za ekologiju i održivi razvoj) za sektor životne sredine i energetike (ukljucujuci otpad, otpadne vode, vodosnabdevanje, rudarstvo i sl.);


Pozivom za uspostavljanje Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoci, Kancelarija za evropske integracije – Sektor za planiranje, programiranje, pracenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoci, zapocela je formiranje konsultativnog mehanizma sa OCD koji kao glavne nosioce aktivnosti podrazumeva Sektorske organizacije civilnog društva. Pod Sektorskom organizacijom civilnog društva se podrazumeva konzorcijum organizacija civilnog društva od najviše tri partnera od kojih je jedna jasno u prijavi oznacena kao vodeci partner.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus