KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Izveštaj sa promocije knjige

20.12.2010

U petak, 17. decembra, u Medija centru je održana promocija knjige “Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu” autora dr Duška Lopandica i Jasminke Kronja. Knjiga, koju je objavio Evropski pokret u Srbiji (EPuS) uz podršku Fridrih Ebert fondacije (FES) predstavlja drugo, dopunjeno izdanje knjige “Regionalne inicijative u jugoistocnoj Evropi” iz 2001. godine.


Predstavljajuci jednog od autora knjige i trenutnog ambasadora Srbije u Portugalu, dr Duška Lopandica, kao poznatog strucnjaka za evropsko pravo i meunarodne trgovinske odnose, veoma plodnog pisca i mislioca renesansnog tipa kakvih u Srbiji ima malo, coveka bogatog predavackog iskustva koji poseduje veliki entuzijazam za istraživanje i pisanje o srpskoj istoriji i diplomatiji, generalni sekretar EPuS-a, Maja Bobic je izrazila zadovoljstvo zbog objavljivanja drugog izdanja. Ona je, takođe, istakla da regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu postoji nezavisno od evropskih integracija, ali da proces evropskih integracija predstavlja veliki podsticaj jacanju regionalne saradnje paralelno sa potrebama naših ekonomija, nauka, kultura, i građana da se uspostave sto bliže veze kako bismo što pre ušli u EU i modernizovali društva. „Posebno je važno to što knjiga istice znacaj rada civilnog društva u izgradnji regionalne saradnje na cemu EPuS radi 18 godina“, dodala je Bobic.


Mihael Erke, direktor beogradske kancelarije FES, istakao je da je regionalna saradnja jedna od najvažnijih aktivnosti fondacije što je bio dovoljan razlog za podršku ovom izdanju knjige. „EU je zajednica cija je osnovna ideja mir. Ekonomska nezavisnost stvara zajednicke interese za prosperitet što je za ovaj region važno“, rekao je Erke dodavši da „cak i da EU ne postoji, ovakva vrsta saradnje je veoma važna.“


Milica Delevic, direktorka Kancelarije za evropske integracije veruje da ce knjiga izazvati isti interes i ponuditi isti kvalitet kao i izdanje iz 2001. godine. Knjiga je veoma znacajna i danas, ali na drugaciji nacin, jer je tokom prethodnih deset godina došlo do napretka u regionalnoj saradnji. Ostaju teški izazovi, koji su delimicno rezultat nerešenih problema, teške ekonomske situacije koja postavlja izazove politicke prirode, drugacije situacije u pogledu integracija u EU koju je takoe pogodila kriza, ali ima osnova za optimizam. „Saradnja bi svima mogla biti od koristi i verujem da cemo biti clanice EU i da cemo imati jednu dimenziju jugoistocne saradnje unutar EU, jer cemo, svakako, meusobno deliti mnogo više zajednickih interesa u odnosu na neke druge, geografski udaljenije clanice EU“, zakljucila je Delevic.


Dragan Đukanovic iz Instituta za meunarodnu politiku i privredu smatra da knjiga predstavlja jedan od najznacajnijih izdavackih poduhvata u 2010. godini u oblasti savremenih meunarodnih odnosa i spoljne politike. ukanovic je, dajuci prikaz knjige, istakao da autori regionalne inicijative poimaju ne samo kao neophodan uslov za pripremu za clanstvo, vec i kao povoljan okvir koji treba da doprinese artikulisanju i kanalisanju interesa zemalja Zapadnog Balkana. Regionalna saradnja treba da doprinosi boljem razumevanju izmeu aktera u regionu, ali i procesu pomirenja. „Iskreno se nadam da cemo, nakon sukoba tokom poslednje decenije 20. veka, napokon uspeti da dosanjamo san mirnog, stabilnog i prosperitetnog Balkana za generacije koje dolaze“, zakljucio je Đukanovic.


Jasminka Kronja, koautorka knjige, vrsni poznavalac i dugogodišnji prakticar i teoreticar regionalne saradnje se, u ime oba autora zahvalila dr Jelici Minic, zamenici generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju za predgovor i brojne korisne savete, kao i Nataši Dragojlovic za poglavlje „Bezbednost, odbrana i izgradnja poverenja“. Dajuci detaljan pregled sadržaja knjige, Kronja je napomenula da Srbija sledece godine u junu preuzima predsedavanje Procesom saradnje u jugoistocnoj Evropi i Jadransko-jonskom inicijativom, što ce, uz nedavno preuzeto predsedavanje u Centralno evropskoj inicijativi, biti prilika da Srbija bude aktivnija, da inicira neke teme i unese novine i osveženje u radu regionalnih inicijativa. „Nadam se da ce knjiga poslužiti u pripremama za predsedavanja i da ce biti korisna istraživacima, medijima, diplomatama i studentima“, rekla je ona.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus