KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

BILATERALNA TRGOVINA NEĆE UGROZITI GLOBALIZACIJU

01.03.2017

Pitanjem kako će izgledati svetska trgovina nakon Trampovih izjava i istovremenom jačanjem desnice i populizma, ne samo u SAD već i u Evropi, koje je postavila predsednica Ekonomsko-poslovnog foruma Evropskog pokreta u Srbiji, Gordana Lazarević, otvorena je debata o budućnosti trgovinskih odnosa u svetu. Učesnici debate „Kraj globalizma i budućnost međunarodne trgovine“, su se saglasili po pitanju daljeg nastavka međunarodne trgovine u multilateralnim, regionalnim i bilateralnim oblicima. Takođe, složili su se da zemlje Zapadnog Balkana kao mala tržišta moraju raditi na povezivanju i iskorišćavanju već postojećih međunarodnih trgoviskih sporazuma, kako bi najvolje plasirali svoje proizvode i imali veći udeo u svetskoj trgovini.

 

Regionalizam i multilateralizam, po Bjeliću, jesu novije pojave s kraja 19. i 20. veka, ali one ne moraju nužno da isključuju jedna drugu, jer danas postoji trgovina poluproizvodima i kapitalom koji brzo prelaze granice i stvaraju sve veću međuzavisnost država. Tako, SAD beleži deficit u spoljnoj trgovini sa Kinom, ali je većina kompanija u slobodnim zonama Kine američka. On predviđa da će se voditi „unutaramerička debata između Trampove administracija i poslovnih interesa kompanija, jer kompanijama odgovara sadašnji sistem – a on smatra da su Trampove izjave mnogo ishitrene i da ne predstavljaju najave konkretnih politika.


Bojana Todorović, pomoćnica ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija održala je kratko uvodno izlaganje o istorijatu međunarodnog trgovinskog sistema. Kao izazove postojećeg trgovinskog sistema ona vidi novi regionalizam i bilateralizam, ali istovremeno smatra da ne isključuju jedni druge i mogu da funkcionišu zajedno, upravo iz razloga što je univerzalni sistem pogodniji za male države. "Male države mogu pokazati i pokazuju svoju moć u okviru STO kada nastupaju sa zajedničke pozicije i suprotstave se stavovima velikih zemalja", dodala je ona. 


Predrag Bjelić, profesor Ekonomskog fakulteta, ocenio je da je "stanje koje imamo danas vrhunac razvoja svetske trgovine i da mimo kriza poput one od 1929. godine, naftnih šokova sedamdesetih i krize 2008, beleži se period dinamičnog razvoja." Privrede su toliko povezane u „globalni proizvodni sistem“ – zato se kriza 2008. tako brzo proširila – naveo je, dodavši da se "SAD se danas sporije oporavlja, za razliku od Nemačke ili Kine."

 

Duško Lopandić, bivši šef Misije Srbije pri EU je istakao da je kriza globalnog poretka sigurno prisutna, ali ne smatra da će doći do kraja globalizacije. On je dodao da su pređašnje kritike sistema svetske trgovine i njegovih insititucija dolazile sa levice (levih i zelenih NVO i pokreta), dok danas imamo novinu gde populistička i u SAD alternativna desnica mnogo uspešnije kritikuje sistem – to vidimo u Trampovoj pobedi i činjenici da je nosilac Bregzita bio UKIP. 

 

"EU postaje nekompletan sistem koji je pregazilo vreme" ocenio je Lopandić, objašnjavajući da 50% budžeta EU i dalje odlazi na poljoprivrednu politiku, dok poljoprivreda čini 1% GDP-a država članica. "Unutrašnja trgovina tj. trgovina među državama članicama bila je nosilac rastućeg trenda razvoja koji počinje da stagnira nastankom evropske monetarne unije i krizom 2008. godine. Primer Ujedinjenog Kraljevstva pokazuje da je u proteklih 10-15 godina udeo u trgovini smanjen sa 60 na 40%" dodao je Lopandić.

 

Debata na temu „Kraj globalizma i budućnost međunarodne trgovine“ je održana 28. februara u organizaciji Ekonomsko-poslovnog foruma Evropskog pokreta u Srbiji i EU info centra, u okviru ciklusa „Evropske priče“. 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus