KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

BIRAMO ŽENSKU VLADU

10.12.2012

Žene su jedan od najboljih resursa u Srbiji. One su radne, marljive i odgovorne. Predstavljaju važan deo tržista rada i osnovne stubove porodica. Veliki broj žena je visokoobrazovan i brojčano su zastupljenije u mnogim zanimanjima (obrazovanje, zdravstvo, administracija). Ipak, one ne zauzimaju visoke pozicije, naročito u partijskim strukturama i u politici. Istovremeno, žene u Srbiji su platile najvišu cenu rata, raspada bivše Jugoslavije, tranzicije, ekonomske i socijalne krize. Imajući u vidu visoku stopu nezaposlenosti, one su bile prve na listi za otpuštanje i poslednje za zapošljavanje. Povrh svega, materinstvo se smatra najvećom preprekom za njihovo profesionalno usavršavanje.

 

Žene imaju svoj specifičan pogled na društvo. One su obično čuvari tradicionalnih vrednosti, ali istovremeno i nosioci modernizacije i prevazilaženja društvenih barijera.  Glavno obeležje njihove nove uloge u prevazilaženju društvene krize jeste u obrazovanju i moći znanja i veština. Glavna namera ovog projekta je da pokaže da postoji impresivna baza profesionalnog znanja, menadžerskih kapaciteta i visokih kulturnih standarda u ženskom delu srpske populacije i da žene mogu da budu lideri promena, reformi, međunarodne saradnje, ali isto tako i stabilnosti, civilizovane komunikacije i tolerancije. Žene već vode proces evropske integracije Srbije (Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije, Odbor za evropske integracije u Parlamentu Srbije, potpredsednik Vlade zadužen za evropske integracije).

 

Cilj projekta

 

Glavni cilj ovog projekta je da promoviše žene i njihovu participaciju u političkom, socijalnom i ekonomskom  životu Srbije. On se može ostvariti ispunjavanjem sledećih ciljeva:

 • Obaveštavati građane o brojnim ženama ekspertima i profesionalcima koje su sposobne za upravljanje državom;
 • Uključiti građane u  proces virtuelnog glasanja za nacionalnu vladu  u skladu sa kvalitetom i odlikama kandidatkinja na predloženoj listi (oko 200 žena), pri tom ne uzimajući u obzir samo njihov angažman u političkim partijama;
 • Uzeti u obzir nove argumente i nove perspektive u političkim debatama; i
 • Povećati broj žena u svakoj novoj vladi nakon parlamentarnih izbora.

 

Metode implementacije

 

U prvoj fazi implementacije projekta, dnevni list "Blic" će objaviti listu srpskih ministarstava (19 ministarstava + Predsednica Vlade i Potpredsednica) sa 8 kandidatkinja za svako ministarstvo, sa kratkim biografijama. Glavni kriterijum za njihov izbor će biti: stručnost, reputacija i veštine komuniciranja. Čitaoci dnevnih novina će biti pozvani da glasaju za svoju kandidatkinju za svako ministarstvo. Kada "izbori" budu okončani, rezultati će biti objavljeni za svako ministarstvo. "Pobednička" lista će biti "ženska vlada izabrana po volji građana". Od građana koji su glasali za pobedničku kombinaciju, dvoje će dobiti nagradno vikend putovanje u Rim i Pariz.

 

Druga faza projekta će biti serija javnih debati, koje će uključiti prve tri  žene sa liste svakog ministarstva, koje će predstaviti svoju viziju onoga šta bi radile kada bi bile izabrane na poziciju ministra. One će imati priliku da iznesu niz argumenata u političkim debatama, da uzdrmaju političke i partijske stavove, da predstave elemente scenarija za izgradnju nove politike  i da unesu zadovoljstvo i kreativnost  u najozbiljniji društveni posao - politiku.

 

Treća faza će biti sukob stavova ženskih i muških političara. Kombinovane debate članica ženske vlade sa ministrima muškarcima ili partijskim kandidatima za ministarske pozicije. Žene će konfrotirati svoje stavove i vizije sa rezultatima i budućim planovima političara muškaraca. Srpsko društvo će dobiti šansu da se izvuče iz mitova i negativnih stereotipa, i da artikuliše pozitivnu energiju i političku volju za dubinske promene.

 

Projekat zahteva ozbiljne pripreme, sa potpunim angažmanom žena pojedinačno, ali i korišćenjem grupnih ekspertiza, mreža i organizacionih kapaciteta.

 

Tim projekta

 

Savet eksperata:

 • Jelica Minić, Evropski pokret u Srbiji
 • Dragana Petrović, Savet za rodnu ravnopravnost Vlade Srbje
 • Nataša Milojević, stručnjak za medije
 • Natalija Mićunović, NVO "Hera"

 

Tri predstavnice regiona Srbije:

 • Bisera Šećeragić, Novi Pazar
 • Hedvig Morvai Horvat, Novi Sad
 • Nevena Petrušić, Niš

 

Koordinator projekta:

 • Maja Bobić, Evropski pokret u Srbiji

 

 


Organizator:

 


Projekat podržao:

 


 

Podrska:

 


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)


AKTIVNOSTI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus