KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Bolja zaštita žrtava u krivičnom postupku u Akcionom planu za Poglavlje 23

01.02.2017

U Narodnoj skupštini Republike Srbije održan je okrugli sto na temu „Položaj oštećenih (žrtava) u krivičnom postupku,“ u cilju poboljšanja položaja žrtve u našem zakonodavstvu, što je predviđeno u okviru Poglavlja 23 pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Učesnici okruglog stola ocenili su da je neophodno da posebno osetljive kategorije građana budu vidljivije u krivičnim postupcima, a uvođenje termina "žrtva" umesto "oštećeni" pomoćiće prepoznavanju razlike između pojmova žrtva silovanja i pokradena osoba, na primer.

Sastanak je moderirao Milan Antonijević, koordinator Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati Poglavlje 23, a prisustvovali su predstavnici Državnog veća tužioca, Pravosudne akademije, Komiteta pravnika za ljudska prava i druga stručna javnost.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus