KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

CETA TRGOVINSKI SPORAZUM SA KANADOM POKREĆE NOVE REFERENDUME U EVROPI?

07.11.2016

Aktivisti u Holandiji prikupili su dve trećine potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma o trgovinskom sporazumu EU sa Kanadom, za koji kažu da naglašava interese multinacionalnih kompanija.


Sveobuhvatni ekonomski i trgovinski sporazum (The Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) je, po mišljenju mnogih evropskih zvaničnika i Evropske komisije, ekonomski sporazum koji će ojačati trgovinu, ekonomske odnose i stvoriti nova radna mesta. To bi trebalo postići uklanjanjem 99% carina i ostalih smetnji razvoju biznisa, kao što su ograničenja u pristupu javnim ugovorima i nelegalno kopiranje EU inovacija i tradicionalnih proizvoda. Takođe, pristalice ovog sporazuma ističu da će on povećati trgovinu između Evropske unije i Kanade za čak 20%.


Nasuprot tome, aktivisti koji su protiv sporazuma ističu kao glavne probleme nedostatak transparentnosti i davanje velikog uticaja zatvorenim arbitražnim tribunalima, koji mogu biti zloupotrebljeni od strane multinacionalnih kompanija, koje bi na taj način diktirale javnu politiku. ˝CETA, kao i TTIP (planiran ekvivalent CETA sporazumu između EU i SAD) su primeri trgovinskih sporazuma stare škole, kojima su važniji interesi kompanija od interesa ljudi koji žive u tim zemljama˝, rekao je Niesco Dubbleboer, jedan od pokretača inicijative za referendum.


Peticija za raspisivanje referenduma o CETA sporazumu može biti raspisana tek nakon što holandski parlament ratifikuje ovaj sporazum, što se ne očekuje pre marta meseca sledeće godine. Ipak, i sam nagoveštaj ovog referenduma otvara pitanje o sposobnosti EU da pregovara o sporazumima u ime svih 28 članica Unije. Na kraju , ostaje da se vidi da li će inicijativa za referendum dobiti dovoljan broj (300.000) potpisa i kakve će posledice njegovo eventualno održavanje, koje se planira za april 2017. godine, imati na sam CETA sporazum i odnose u samoj Evropskoj Uniji.


Ovo nije prvi put da se o ovom trgovinskom sporazumu oštro raspravlja u nekoj od zemalja članica EU. Naime, ranije ove godine pregovori o ovom trgovinskom sporazumu zapali su u krizu zbog protivljenja belgijskih regionalnih parlamenata Valonija i Brisel. Da bi CETA sporazum stupio na snagu potrebna je saglasnost svih 28 članica EU, a belgijska vlada nije mogla da postigne sporazum upravo zbog protivljenja ova dva regionalna parlamenta. Sporazum između svih pet regionalnih parlamenata u Belgiji na kraju je ipak postignut.


Moglo bi se reći da je Holandija do sada dobila epitet jedne od država koje najviše koče pregovore u okviru EU o pojedinim važnim pitanjima. Naime, Holandija jmeđu zemljama koje se najviše protivi potencijalnom članstvu Ukrajine u EU i u aprilu su rekli ˝ne˝ EU sporazumu o bližim političkim, vojnim i ekonomskim odnosima sa ovom zemljom, a 2005. su upravo građani ove zemlje na referendumu glasali protiv Ustava EU. 


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus