KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ČETVRTI EVROPSKI STUB: SOCIJALNA POLITIKA

19.01.2017

Države članice su definisali zajednička socijalna prava i minimalne standarde u oblasti tržišta rada kao bi poboljšali rad na promociji zapošljavanja i društvenog napredka. Međutim, ekonomske i društvene nejednakosti su i dalje u porastu.

 

Evropska komisija ima plan za socijalna prava koji uključuje usavršavanje postojaćeg zakonodavstva kako bi se bolje uklopilo u današnji koncept rada i društvenih obrazaca, kao i razvoj koncepta zapošljavanja i definisanje društvenih merila. Evropski parlament 19. januara glasa o izveštaju o Evropskom stubu za socijalna prava.  Izveštaj postavlja ključna pitanja za koje se veruje da ih treba rešavati u novom Socijalnom stubu. 

 

U Izveštaju, evropska poslanica Maria Žoao Rodrigeš, naglašava važnost uloge socijalnih partnera i civilnog društva, poziva na bolju koordinacija društveno-ekonomskih politika na nivou Saveta i otvara diskusiju o postojećim i novim izvorima finansiranja socijalnih merila. Fokus je na tome kako da se štite i ostvare kvalitetna zaposlenost i adekvatna socijalna zaštita.

 

Međunarodni evropski pokret se zalaže za jaku socijalnu dimenziju u ekonomskoj i monetarnoj uniji koja bi se povratilo poverenje građana Evrope. Zajedno sa Socijalnom platformom, Međunarodni evropski pokret je izrazio svoju podršku Izvještaju Parlamenta uoči glasanja. 

 

 

Izvori: Evropski parlament, Međunarodni evropski pokret


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus