KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

CEVOVODI, POLITIKA I MOĆ

31.03.2009

Beograd, 2009. godine

 

Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 4.5 MB

 


PREDGOVOR SRPSKOM IZDANJU

 

Pred čitaocima se nalazi prevod na srpski jezik studije londonskog Centra za evropsku reformu „Cevovodi, politika i moć“, objavljene krajem 2008. godine.

 

Početkom ove godine gasni spor Rusije i Ukrajine, praćen obustavom značajnog dela isporuka ruskog gasa za Evropu, uključujući i Srbiju, dodatno je aktuelizovao pitanje energetskih odnosa Evropske unije i Rusije. Upravo to je tema ove jedinstvene studije. Vrlo složen i višeslojan odnos EU i Rusije u oblasti energije prikazan je kroz spektar različitih mišljenja nekih od ključnih aktera tih odnosa, ali i eksperata, sa obe strane.

 

Iako se većina autora slaže da se radi o svojevrsnoj međuzavisnosti, ishod dijaloga je daleko od jednostavnog. Tekstovi su koncizni i usredotočeni na ključne teme i probleme u energetskom dijalogu, tako da čitaoca, uz pomoć kvalitetnih mapa i grafikona, lako vode kroz koloplet jedne od najaktuelnijih, ako ne i najvažnije oblasti saradnje EU i Rusije.

 

Na putu evropskih integracija Srbija je, za sada, indirektni učesnik energetskog dijaloga EU-Rusija. Jer, pristupanjem Energetskoj zajednici Srbija je zapravo sektorski integrisana u energetsko tržište EU, pre svega kada se radi o gasu i struji. To pred nosioce vlasti postavlja zadatak prilagađavanja našeg zakonodavstva pravnom nasleđu EU. Taj proces dodatno dobija na težini i značaju sa potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Upravo zbog toga ovo izdanje može biti višestruko korisno, kako za naše političke protagoniste, tako i za poslovnu zajednicu, medije i širu javnost.

 

Posebnu zahvalnost za ovo izdanje dugujemo gospođi Katinki Bariš, zamenici direktora Centra za evropsku reformu koja je ljubazno, bez nadoknade, ustupila autorska prava. Takođe zahvaljujemo i gospodinu dr Mihaelu Erkeu, direktoru regionalne kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu koja je finansijski podržala ovu publikaciju.

 

Beograd, 15.03.2009.

Milan Simurdić, predsednik Foruma za međunarodne odnose EPuS


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus