KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Članstvo u EU bi na referendumu podržalo 55%

19.05.2015

Većina građana Srbije podržava članstvo u EU, pre svega očekujući bolju budućnost, prosperitet i standard, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja koje je za potrebe Delegacije EU u Srbiji sproveo TNS Medium Galup. Prema istraživanju predstavljenom 19. maja, 55% bi glasalo za pristupanje EU na referendumu, a 26% protiv, dok ostali ili ne bi glasali ili su neopredeljeni. To je blagi porast podrške u odnosu na godinu dana ranije. Sa druge strane, građani i dalje misle da je Rusija najveći donator Srbije, a po sopstvenoj oceni su nedovoljno informisani o EU i želeli bi pre svega informacije o prednosti članstva i životu u zemljama članicama.

"Rezultati istraživanja pokazuju da 59% građana Srbije podržava članstvo zemlje u EU, 34% građana je protiv učlanjenja dok je 6% odgovorilo da ne zna kako bi se opredelilo", kazala je direktorka istraživanja i razvoja TNS Medium Galup Milana Aleksić.

Ona je rekla da je u odnosu na prethodno istraživanje, sprovedeno u septembru 2014. godine, utvrđen rastući trend pozitivnih stavova prema EU među mladima i građanima sa višim stepenom obrazovanja.

Ukoliko bi referendum o članstvu u EU bio održan danas, na njemu bi učestvovalo 73% građana pri čemu bi za članstvo u Uniji glasalo 55% građana dok bi protiv glasalo 26%. To znači da je podrška 2 procentna poena veća nego u februaru 2014, dok je prema rečima Aleksić nepromenjena u odnosu na prethodno istraživanje u septembru. Protivljenje je takođe u prethodnih godinu dana opalo za 2 procentna poena.

Građani Srbije, kako su pokazivala i prethodna istraživanja, od EU očekuju poboljšanje ekonomije i sopstvenog materijalnog stanja.

Glavni razlozi za podršku tako su bolja budućnost i prosperitet (46%), bolji standard (38%) i bolje šanse za zaposlenje (34%).

Sa druge strane, razlozi za protivljenje su strah od povećanja siromaštva (34%) i eksploatacija naših resursa (21%).

Glavni uslov: Kosovo

"Procenat građana koji smatraju da Srbija nikad neće postati članica EU je opao u odnosu na prethodna istraživanja i sada iznosi 14%, dok 57% građana veruje da će do učlanjenja doći u narednih pet do deset godina", rekla je Aleksić.

Preciznije, 31% njih smatra da će EU postati članica do 2020, a 26% da će to biti za 10-ak godina. Sa druge strane, 14% njih misli da to neće biti pre 2030.

Kao glavni uslov za pridruživanje 41% ispitanika navelo je priznavanje nezavisnosti Kosova.

Sa druge strane, sveobuhvatne reforme i usklađivanje sa evropskim standardima su daleko ispod sa 21%; a po 12% misli da su presudni borba protiv korupcije i smanjenje kriminala odnosno ekonomska stabilnost.

Svaki peti rekao je da ne zna.

Jedan od ključnih uslova, dijalog za Prištinom, podržava 58% građana, i čak 76% onih koji podržavaju pristupanje EU.

Neinformisani

Građani smatraju da nisu dovoljno informisani o evropskim integracijama Srbije. Tako 53% smatra da uopšte nisu informisani ili da su malo informisani, dok se 36% smatra dobro ili odlično informisanim.

Ispitanici su rekli da im najviše nedostaju informacije o uticaju članstva na ekonomsku situaicju i životni standard (33%), o tome kako žive obični građani zemalja članica (33%) i o tome šta je Srbija pregovarala sa EU (27%).

Iako nema konkretnih pitanja o statusu Srbije na putu ka EU, pitanja o donacijama i fondovima EU pokazuju da je potrebna bolja informisanost.

Tako građani Rusiju i dalje smatraju najvećim donatorom (15%), iako ona nije među prvim donatorima. Japan kao najvećeg donatora vidi 12% građana, a Nemačku i EU po 10%.

U prethodnih šest meseci smanjen je i udeo građana koji smatraju da EU najviše pomaže u obnovi nakon poplava sa 35% u septembru 2014. na 21% u martu ove godine, dok 22% smatra da je najviše pomogla Rusija.

Pored toga, 67% ispitanika je reklo da u poslednje vreme nije čulo za neki program finansijske podrške ili donacije EU Srbiji, dok je samo 24%, kako se navodi uglavnom mlađih, obrazovanijih i pristalica EU, reklo da je z takav program čulo.

Kada je reč o sektorima koji bi trebalo da dobiju pomoć EU, 62% ispitanika je reklo da bi to trebalo da bude poljoprivreda.

 

Izvor: EurActiv.rs


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus