KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

DISKRIMINACIJA ŽENA U NAUCI, TEHNICI, INŽINJERINGU I MATEMATICI POSEBNO IZRAŽENA

30.01.2018

Novo istraživanje koje je objavio vašingtonski Pew Research Center pokazuje da polovina žena zaposlenih u oblasti nauke, tehnike, inženjeringa i matematike (science, tech, engineering and math – STEM) smatra da su diskriminisane na svom poslu zbog svog pola, više od žena koje nisu zaposlene u ovim oblastima (41%), a daleko više od zaposlenih muškaraca (19%).


Diskriminacija se javlja u mnogim oblicima i žene na ’’STEM’’ poslovima prijavljuju mnoga iskustva, između ostalog i tretiranje kao da nisu kompetentne (29%), zarade manje od muških kolega za isti posao (29%), kao i dobijanje manje podrške od nadređenih od muškaraca na istoj poziciji (18%). Ova saznanja govore o složenim pitanjima koja se tiču različitosti, pošto je otkriveno da je ’’STEM’’ radno okruženje drugačije i ponekad više neprijateljsko prema zaposlenim ženama. Istraživanje takođe pokazuje da je samo 19% žena zaposleno na pozicijama gde veliku većinu njihovih kolega čine muškarci, međutim, među tim ženama 78% navelo je da je da je iskusilo bar jedan od oblika rodne diskriminacije. Skoro isti procenat (79%) žena izjavilo je da moraju bar određeno vreme da dokazuju da su dovoljno kompetentne kako bi bile poštovane od strane svojih kolega. Najzad, skoro polovina (48%) tvrdi da im je činjenica da su žene dosta otežala napredovanje u ovim poslovima.


Jedna ispitanica, 36-godišnja tehnička konsultantkinja izjavila je za vreme istraživanja: ’’Ljudi automatski predpostavljaju da sam sekretarica ili da nisam na nekoj tehničkoj poziciji zato što sam žensko’’ i dodala ’’Zbog toga mi je veoma teško da izgradim ’tehničku mrežu’ i obavim svoj posao’’.


Minesota State CAREERwise education se takođe bavio pozicijom žena na ’’STEM’’ poslovima i objavio je listu najčešćih prepreka sa kojima se susreću žene u oblasti nauke, tehnike, inženjerstva i matematike, među kojima su: nedostatak mentora za žene u STEM oblasti, nedostatak prihvaćenosti od strane kolega i nadređenih, kao i suočavanje sa rodnim razlikama na radnom mestu. Međutim, navode se i jednostavna rešenja za svaki od ovih problema, a na sajtu se može naći i lista profesionalnih udruženja koja nude dodatnu edukaciju i praksu, ukoliko je ženama teško da pronađu mentora u sopstvenoj kompaniji.


Sasvim je sigurno da se sa nekim od ovih izazova suočavaju i žene koje nisu zaposlene u oblasti ’’STEM’’ poslova. Na primer, ista je verovatnoća da će žene u obe grupe u u istom broju (22%) reći da su doživele seksualno uznemiravanje na poslu. Međutim, ova saznanja dolaze u vreme kada su zaposlenja u ’’STEM’’ oblasti prevazišla ukupan rast zaposlenosti u privredi, sa naročitno ubrzanim rastom u računarskim poslovima. Žene su, međutim, često izostavljene iz ovog rapidnog rasta zaposlenosti, a procenat žena zaposlenih na nekim od ovih poslova ostao je isti kao i 1990-ih godina. Pored toga, studija pokazuje da muškarci i žene na ovim pozicijama ponekad imaju različita mišljenja o ravnopravnosti na radnom mestu. 

 

Izvor: Scientificamerican.com


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus