KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

DRUŠTVENA POLJOPRIVREDA U ITALIJI

07.01.2016

Društvene inovacije u Italiji postaju sve značajnije i sve zapaženije, čak i u poljoprivredi gde u poslednje vreme ima sve više projekata društvene poljoprivrede. Ove inicijative povezuju poljoprivredu i unapređenje kvaliteta života u lokalnim zajednicama u službi teritorijalne kohezije i razvoja. Ipak, i dalje je nejasno šta koncept „društvene poljoprivrede“ podrazumeva.

 

Prema tumačenju najveće socijalne zadruge u Italiji - Federsolidarietà, društvena poljoprivreda predstavlja aktivnosti koje spajaju pljoprivredu i terapije, socijalne usluge, brigu u zajednici i obrazovanje. Dakle, socijalne zadruge specijalizovane za radnu integraciju marginalzovanih grupa stanovništva istovremeno su aktivne i u poljprivrednom sektoru.

 

Socijalne zadruge imaju značajnu ulogu u razvoju socijalne ekonomije u Italiji. Više od 500 socijalnih zadruga koje su deo Federsolidarietà mreže aktivne su u sektoru društvene poljoprivrede i među njima, 400 organizuje obuke i terapiju u vezi sa aktivnostima u ruralnim sredinama, a namenjene ljude kojima je otežana društvena integracija (bivši zavisnici, npr.). U ovom trenutku ima oko 5000 radnika uključenih u ovaj rastući sektor. 

 

Jedan od odličnih primera su aktivnosti socijalne zadruge Nuova Cooperazione Organizzata (Nova organizovana saradnja) koja proizvodi tradicionalnu hranu. Oni su usmereni na radnu integraciju bivših zatorenika, koje uvode u legalne poslovne tokove, bore se protiv mafije i obezebeđuju novi život ljudima sa problemom reintegracije. Cilj im je da doprinesu razvoju socijalne i održive ekonomije kroz aktivnosti u zajednici i podršku ljudima sa problemom. Moto zadruge je „ako želiš 1 godinu prosperiteta, uzgajaj žitarice, a ako želiš 100 godina prosperiteta odgajaj ljude“.


Grupa Veneto Together - Group Polis je takođe uključena u ovaj pokret. Grupa je osnovana u Padovi, 1985. godine i usmerena je na osobe sa invaliditetom ili sa mentalnim poteškoćama za koje otvaraju dnevne boravke i stvaraju zajednice za smeštaj u lokalnim zajednicama na teritoriji Padove i njenoj okolini. Tokom 2007. godine Grupa je pokrenula inicijativu „Fuori di Campo” („Na polju”), program organske poljoprivrede, kroz koji prolaze ljudi kojima je potrebna ponovna radna i društvena integracija. Time se uspostavlja i održava stalan kontakt marginalizovane grupe stanovništva sa lokalnom zajednicom i priprodom. Kultivisali su 160000 kvadratnih metara poljoprivrednih useva, uključujući 30000 kvadratnih metara vinograda, te proizvode različite sorte vinove loze i vina.


U Materi, na jugu Italije, konzorcijum La Città Essenziale je napravio brend Panecotto kako bi promosivao lokalnu proizvodnju hrane i povezali poljoprivredu i prihod od turizma sa namerom da unaprede kvalitet socijalnih usluga. Hrana koju prodaju su proizvele socijalne zadruge koje se bave radnom integracijom, a proizvode prodaju isključivo online. Kupovinom njihovih proizvoda ne samo što se podržava razvoj zadruge, već i lokalnog sistema socijalne zaštite. Zadruga je osmislila koncept podrške onima koji nisu u sistemu socijalne zaštite, te kada kupite proizvod koji vredi više od 20 evra kupili ste jedan sat socijalne pomoći onima koji su van tog sistema.

 

Preuzeto sa CECOOP.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus