KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

DRUŠTVENE INOVACIJE U ZDRAVSTVENIM I SOCIJALNIM USLUGAMA

21.01.2016

Sistemi zdravstvene i socijalne zašitete su pred izazovom širom sveta. Jedan od razloge je i taj što su ti sistemi postavljeni da se suočavaju sa pretnjama karakterističnim za devetnaesti i dvadeseti vek. Napredak u medicini je doveo do toga da uslovi koji prete da ugroze život, sada postaju dugoročni problemi kojima je potrebno upravljati. Ti uslovi su relacioni, što znači da se problemi nastali iz uslova i odnosa čoveka sa i prema njima mogu rešiti samo uz veće učešće građana. Usluge više  nisu samo tu da odgovaraju na probleme za građane, već su kreirane u saradnji sa građanima.

Vrlo značajan aspekt ovog tipa javnih usluga je i personalizacija, odnosno učešće građana u kreiranju i pružanju usluga. Međutim, pitanje je koliko je moguće pristup personalizovanim uslugama kakav postoji u bakarstvu ili prodaji, preneti na zdravstveni i sistem socijalne zaštite. Čini se da je do sada tehnologija mnogo teže pronalazila put kod ovog tipa javnih uluga.


Izveštaj „Društvene inovacije u zdravstvenim i socijalnim uslugama“ ima za cilj da okupi na jednom mestu nalaze istraživanja u Evropskoj uniji kako bi se:

 • Predstavili postojeći oblici društvenih inovacija u oblastiima zdravstvene i socijalne zaštite;
 • Utvrdili izazovi u primeni inovacija u oblastiima socijalne i zdravstvene zaštite;
 • Definisala uloga vlada i donosilaca odluka u podsticanju inovacija u ovim oblastima.

 

Ceo izveštaj možete ovde pročitati.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus