KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ENERGETSKA ZAJEDNICA JUGOISTOČNE EVROPE NA DELU

10.12.2008
 • Pravni aspekti energetske reforme
 • Redefinisanje nacionalnih energetskih strategija u skaldu sa medjunarodnim obavezama
 • U kojoj meri procesi energetskih reformi obezbedjuju cistu energiju

 

Beograd, 2008. godine | Preuzmite publikaciju u PDF / 5,64MB

 

 

Snabdevanje energijom je od suštinskog značaja za održivost ekonomskog razvoja na Zapadnom Balkanu, kao najsiromašnijem regionu u Evropi, sa velikim brojem relativno malih privreda. U vreme sukoba koji su vodili raspadu prethodne Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije tokom 1990-tih, značajan deo energetske infrastrukture je bio oštećen ili zanemaren. Proces njegove obnove bio je dug i težak, a elektro sistemi mnogih od ovih zemalja i dalje su ostali slabi. Izveštaji Svetske banke i Evropske komisije predviđaju da će se, posmatrano u srednjem roku, dramatično povećati nestašica energije u regionu, što daje uverljivost zahtevima da se uspostavi jedinstveno regionalno energetsko tržište, sa većim stepenom saradnje. Da bi se ostvarilo makro-ekonomsko oživljavanje regiona i unapređenje ekonomskog rasta putem efikasnijeg korišćenja energije, manjeg negativnog uticaja na životnu sredinu i smanjenja energetskog siromaštva, neophodne su odgovarajuće nacionalne i regionalne energetske strategije i politike.


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus