KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EPUS NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O SOCIJALNOJ EKONOMIJI

10.12.2014

Konferencija o potencijalima socijalne ekonomije za povećanje rasta u Evropskoj uniji održana je u Rimu od 17. do 18. novembra, u organizaciji italijanskog Ministarstva rada, u cilju promocije aktivnosti u oblasti socijalnog preduzetništva tokom italijanskog predsedavanja Savetom Evropske unije. Evropski pokret u Srbiji predstavljala je istraživačica Dina Rakin.


Na konferenciji je učestvovalo više od 170 aktera iz različitih sektora iz 25 zemalja EU. Rad se odvijao u deset radnih grupa u okviru kojih su sakupljane sugestije i doprinosi koji se odnose na izazove za razvoj socijalne ekonomije i oni će biti objedinjeni u jedinstven dokument preporuka sa konferencije.


Evropski pokret u Srbiji je učestvovao u radu radne grupe koja se bavila izazovima koji se odnose na istraživanje u oblasti socijalne ekonomije, gde je preporučeno da i zemlje kandidati budu uključene u sve predstojeće faze istraživanja i statističkog praćenja sektora socijalne ekonomije. Za učesnike iz regiona, posebno Srbije, značaj učešća na konferenciji je bio u tome da se u agendu Evropske komisije i drugih evropskih institucija uvede perspektiva zemalja kandidata i potencijalnih kandidata. 

 

"Smatramo da je od suštinskog značaja da podaci budu dostupni i koriste svima koji se bave zagovaranjem u procesu donošenjem odluka, kako bi predstojeće politike koje se odnose na ovu oblasti bile zasnovane na činjenicama i zaista podsticale razvoj ovog sektora, a samim tim i društva u celini," poručila je tokom izlaganja Dina Rakin.

 

Rezultat konferencije je dokument Rimska strategija koja nosi poruku evropskim institucijama da postoji velika potreba da se prepozna značajna uloga koju socijalna ekonomija igra u pametnom, održivom i sveobuhvatnom rastu.Više o konferenciji i dokumentu na: socialeconomyrome.it


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus