KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Estonsko predsedavanje Savetom Evropske unije

28.06.2017

Estonija predsedava Savetom Evropske unije od 1. jula do 31. decembra 2017. godine. Ulogu predsedavajućeg Estonija je preuzela od Malte koja je u prvoj polovini 2017. godine koordinirala radom Saveta Evropske unije, definisala njegove tematske prioritete i posredovala u odnosima sa drugim institucijama Evropske unije (EU). Poput njenih prethodnica, Slovačke i Malte, i Estonija po prvi put preuzima ovu ulogu, i to upravo u vremenima izazova, strateških premišljanja i prekretnica za Evropsku uniju.

 

Estonskim predsedavanjem ujedno počinje i period nove „trojke” na čelu Saveta EU: Estonije, Bugarske i Austrije. „Trojku“ čine države članice EU koje se tokom 18 meseci sukcesivno smenjuju u predsedavanju Savetom EU, zajedno definišu i usmeravaju agendu EU, i time joj obezbeđujući nesmetano funkcionisanje i kontinuitet u bavljenju određenim pitanjima. Predsedavanje Savetom EU ujedno je i prilika za države članice da istaknu teme od značaja za nacionalni ili regionalni interes.

 

Program i prioriteti estonskog predsedavanja pripremljeni su u skladu sa politikom Estonije prema EU za period od 2015. do 2019. godine (Estonia’s EU Policy 2015-2019), kao i dugoročnim prioritetima Zajedničke deklaracije o zakonodavnim prioritetima EU za 2017. godinu koju su u decembru prošle godine dogovorili i usvojili Evropski parlament, Savet EU i Evropska komisija. Pored toga, Estonija se u pripremi programa oslanja i na ključne dokumente o razvoju EU, usvojene u prethodnih godinu dana: Deklaraciju iz Bratislave iz 2016. godine, Rimsku deklaraciju usvojenu na proslavi 60. godišnjice od potpisivanja Rimskih ugovora, kao i Beli papir o budućnosti EU predstavljen u martu ove godine.

 

Preuzmite celokupan tekst

 

DODATNO:

 

 

Istraživački forum - početna strana>>

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus