KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EU SE PRIDRUŽILA MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA

16.05.2017

Evropski savet je 11. maja 2017. godine usvojio dve odluke o potpisivanju Konvencije Saveta Evrope (Istanbulska konvencija) o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.


Odlukom da se pridruži Istanbulskoj konvenciji, Evropska unija potvrđuje svoju posvećenost borbi protiv nasilja nad ženama na njenoj teritoriji i na globlanom nivou i jača postojeći pravni okvir i njegovu sposobnost da deluju.


Sve članice Evropske unije su potpisale ovu Konvenciju. Usvajanjem ove Konvencije načinjen je prvi korak, a nakon zvaničnog potpisivanja potrebno je dobiti saglasnost Parlamenta. 


Istanbulska konvencija Saveta Evrope je najobuhvatniji međunarodni sporazum o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija prepoznaje nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava. 

 

Izvor: Council of the European Union


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus