KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EU U KOJOJ NIJEDNA ŽENE NEĆE SUMNJATI U SVOJE MOGUĆNOSTI

03.11.2015

Iskorenjivanje rodne nejednakosti jedan je od osnovnih ciljeva  komesarke EU za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost polova, Vjere Jourove, u narednih pet godina i znači uspostavljanje zajednice u kojoj nijedna žena neće sumnjati u svoje mogućnosti u poređenju sa muškaracima. Komesarka smatra da Evropa ima odlične uslove za žene, ali da je potrebno još mnogo truda i rada da bi se održali i unapredili postojeći standardi.

 

Napredak u Evropi vidi se u sve većem udelu žena na tržištu rada, čime raste i njihova finansijska nezavisnost, međutim rodna nejednakost je još uvek prisutna. Stopa zaposlenosti žena iznosi 62,5%, u odnosu na 74,3% za muškarce. Još jedan od pokazatelja nejednakosti je da su žene u proseku za 16% manje plaćene od muškaraca za isti posao, a velika je razlika i u visini penzija.

 

Evropska komesarka zajedno sa Evropskom Komisijom traži nove načine za uključivanje još žena na tržište rada, kao i na neke vodeće pozicije. „Naš cilj nije da svi budemo isti, već da svi imamo iste šanse u životu, ista prava i slobode,“ istakla je Jourova.

 

Najveći problem koji je još uvek prisutan jeste nasilje nad ženama. Jedna od tri žene u EU je, u nekom periodu svog života, žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja. 

 

 

Izvor: EurActiv.com


 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus