KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

Evropske integracije Zapadnog Balkana: Mogu li V4 zemlje poslužiti kao uzor?

11.06.2015

Studija se bavi rezultatima velikog proširenja EU 2004. godine i njegovim uticajem na unutrašnje reforme u zemljama Višegradske grupe (V4), kao i odgovarajućim prilagođavanjima unutar EU. Cilj je da se ustanovi koje su to praktične pouke za Srbiju i Zapadni Balkan koje bi mogle da učine bržim i efikasnijim proces proširenja EU ka ovom regionu.

Ostvareni rezultati (uspesi i neuspesi) proširenja/pristupanja su analizirani u sledećim oblastima: 1) spoljna i bezbednosna politika, 2) funkcionisanje demokratskih institucija i reforma javne administracije, 3) korišćenje fondova EU i ostvareni uticaj na funkcionisanje njihovih privreda i socijalnog sistema, i 4) značaj regionalnih struktura tokom i nakon pristupanja EU. Dostignuća zemalja V4 u ovim oblastima nakon pristupanja EU važan su podsticaj kako za zemlje Zapadnog Balkana, tako i za EU u opravdavanju nastojanja da se ide dalje s proširenjem, kao i u utvrđivanju glavnih prednosti i slabosti tog procesa. U ovim analizama se ukazuje na interesne grupe koje su bile glavni nosioci procesa integracije i na to kakvu su političku i institucionalnu podršku imale. Korišćena je ista analitička procedura kako bi se ustanovio položaj Srbije, napredak koji je ostvarila, oblasti u kojima najviše zaostaje, izvori podrške, kao i razlozi usporavanja reformi i procesa evropske integracije. Rad sadrži preporuke za Srbiju i zemlje Zapadnog Balkana u navedenim oblastima.

 

Studija je napisana u okviru istoimenog projekta podržanog od strane Međunarodnog Višegradskog fonda.

 

Preuzmite sažetak studije

 

Preuzmite celokupnu studiju (na engleskom jeziku)

 

DODATNO:

 

Jelica Minić, Dragan Đukanović, Jasminka Kronja - Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu: kako dalje?

 

Istraživački forum - početna strana>>


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus