KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EVROPSKI I NAŠI STUBOVI RAZVOJA - V. MATEJIĆ

03.03.2014

Do sada saopštena izborna obećanja koja se tiču socijalnog i ekonomskog razvoja su bez čvrstih temelja, jasnih pravaca i efikasnih puteva u bolju budućnost. Ta "programska praznina" povećava nepoverenje u budućnost nacije i rast upitanosti građana za koga da glasaju, pošto nemaju za šta da glasaju. 

 

Nasuprot ovome imamo strategiju "Evropa 2020", koja sugeriše svakome koga se tiče, svakako i nas, da je kreativno konkretizuje na svoje uslove i razvojna stremljenja. Sasvim slično i za nas još obavezujuće, jer je u izradi ovog dokumenta učestvovala i Vlada Srbije, nalazi se u strategiji razvoja jugoistočne Evrope do 2020. U ova dva dokumenta razvoj se zasniva na integrisanom sledu četiri osnovna stuba. Da vidimo šta smo o tome do sada čuli od političkih partija koje se kandiduju da vode Srbiju do blizu 2020.godine. 

 

Prvi stub, mudar razvoj, jeste posvećenost inovacijama i konkurentnosti, više na bazi nove vrednosti nego na ceni rada. Obećano privlačenje direktnih stranih investicija je, suprotno ovome, zasnovano na niskoj ceni rada, energije, vode i drugih inputa u Srbiji. Strani investitori neće nigde i nikada, jer to i nije svrha njihovog postojanja, osigurati mudar socijalni i ekonomski razvoj.


Drugi stub, održivi razvoj, koji ističe razvoj infrastrukture i podršku rastu zelene i energetski efikasne ekonomije, nije vidljiv u ponudama političkih partija, a ignorisan je obećanom podrškom svakom ulaganju bezobzira na njegovu tehnološku, energetsku i drugu zastarelost.

 

Treći stub, inkluzivan razvoj, koji obuhvata razvoj radnih umeća i veština, kreiranje novih radnih mesta, razvoj tržišta rada itd. redukovan je na obećanja otvaranja novih radnih mesta koje bi se, u odsustvu mudrih politika razvoja, okončalo zauzdavanjem razvoja čak i u bližoj budućnosti.

 

Četvrti stub, vlast posvećena razvoju, jedini je koga ima u izbornoj kampanji, iako redukovan na isticanje borbe protiv korupcije. Odlično je da je kampanja bar u nečemu na tragu modernog sveta i razvoja, sa napomenom da i to može ostati samo prazno obećanje. 

 

Ali, ima još vremena da se saopšte, samo ako se znaju, što konkretnije to bolje, temelji, stubovi, pravci i putevi socijalnog i ekonomskog razvoja Srbije i time glasačima da mogućnost izbora između ponuđenih budućnosti, što je najvažnija svrha političkih izbora.

 

 

Prof. dr Vlastimir Matejić, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji,
u rubirici Evropsko ćoše vikendom u specijalnom dodatku dnevnog lista Danas "Izborna groznica," 28. februara 2014.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus