KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EVROPSKI PARLAMENT - REZOLUCIJA O ULOZI SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA I DRUŠTVENIH INOVACIJA U BORBI PROTIV NEZAPOSLENOSTI

24.09.2015

Početkom septembra Evropski parlament je usvojio rezoluciju „Uloga socijalnog preduzetništva i društvenih inovacija u borbi protiv nezaposlenosti“. Ovu inicijativu je pokrenula parlamentarka Veronika Lop Fontanje (PPE). Osnov rezolucije je činjenica da socijalna ekonomija i ona zasnovana na solidarnosti, suštinski doprinose ne samo održivom, pametnom i inkluzivnom rastu, već i evropskom socijalnom modelu. Ekonomija ovog tipa je deo jedinstvenog tržišta i kao takva treba da bude prepoznata i Evropska unija treba da podrži njen razvoj, zajedno sa državama članicama.

 

U rezoluciji se nalaze konkretne preporuke za Evropsku komisiju i države članice da iznađu najbolja rešenja za podršku razvoju socijalne i ekonomije zasnovane na solidarnosti, tako da ove inicijative nastave da odgovaraju na svakodnevne društvene, teritorijalne i izazove iz oblasti zaštite životne sredine, kao i da nastave da odgovaraju na potrebe građana za (re)integracijom u društvo.

 

Oko 12 hiljada socijalnih zadruga iz CECOP mreže zapošljava 270 hiljada osoba u Evropi i obezbeđuju socijalne, kulturne, zdravstvene, obrazovne i usluge iz oblasti zaštite životne sredine i omogućavaju radnu integraciju građana iz ranjivih grupa stanovništva. Kako bi ostvarili svoju misiju na održiv i demokratski način, oni stvaraju nove poslove odgovarajući na rastuće potrebe u vremenu štednje i smanjenja javne potrošnje. Samo u Italiji, socijalne zadruge kreiraju 20 novih radnih mesta dnevno u proteklih šest godina! U periodu između 2008. i 2014. godine stvoreno je 43 hiljade radnih mesta. Danas u Italiji, preko 35 hiljada ljudi smatra se ranjivim i imaju velike izglede da se suoče sa nezaposlenošću i socijalnom isključenošću i oni su zaposleni u socijalnim zadrugama.
 

Tekst rezolucije možete ovde pronaći. 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus