KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

EVROPSKI PROGRAMI ZA OPŠTINE U SRBIJI

10.12.2012

Trening seminari o pristupu evropskih organizacija i suštini regionalne politike Evropske Unije imaju cilj da predstavnike lokalnih samouprava kao i sve zanteresovane predstavnike lokalnih zajednica upoznaju sa konceptom i procesom integracija, pripreme za punopravno učešće; informišu o programima i fondovima EU, aktuelnim i mogućim potencijalima saradnje; jačaju nivo svesti o važnosti evropskih integracija i demokratskih reformi; kao i podstaknu razmenu iskustva i znanja sa partnerima iz zemalja članica EU.

 

Evropski pokret u Srbiji nastoji da ohrabri predstavnike lokalnih zajednica da se informišu o sadašnjim i potencijalnim koristima naših gradova i opština na putu ka porodici evropskih zemalja, podstakne da potraže dodatne informacije na teme koje ih zanimaju, kao i da podrži uspostavljanje kontakata i realizaciju budućih projekata sa partnerima iz regiona i EU.

 

Projekat se realizuje kroz 20 dvodnevnih seminara u izabranim regionalnim centrima za učesnike iz 50 gradova i opština , a program seminara obuhvata 3 modula:

 1. opšte informacije o evropskim institucijama i politikama;
 2. uloga lokalnih vlasti u procesu evropskih integracija
 3. detaljne informacije o programima i fondovima EU od značaja za lokalne zajednice. Posebna pažnja na radionicama biće posvećena pripremi i izradi predloga projekata po procedurama Evropske Unije.

 

I deo

 • Istorija evropskih integracija i institucije EU
 • Funkcionisanje unutrašnjeg tržišta
 • Politike EU
 • Proces proširivanja EU
 • Proces s tabilizacije i asocijacije - Srbija i Crna Gora

 

II deo

 • Lokalne vlasti i evropske integracije (EU, Savet Evrope, OEBS)
 • Regionalne kooperacije i inicijative u Jugoistočnoj Evropi (programi prekogranične saradnje)
 • Uloga građanskog učešća u procesu evropskih integracija
 • Poštovanje ljudskih i manjinskih prava i evropske integracije

 

III deo

 • Uloga programa EU: otvaranje za zemlje u procesu pridruživanja
 • Programi koji su već otvoreni za Srbiju i Crnu Goru: TEMPUS, ERASMUS, MUNDUS, YOUTH
 • VI Framework Research Program
 • Fondovi EU i njihovo funkcionisanje: Strukturalni fondovi, Kohezioni fond, Pred-pridružni fondovi
 • Prekogranična saradnja , INTERREG III
 • Nova politika susedstva EU

 

Brošure o programima i fondovima EU biće prezentirane široj javnosti u Srbiji, uključujući i vladine institucije, organizacije civilnog društva, stručnu javnost, naučne institucije, mladi, privreda, mediji, itd.

 

 


Organizator:

 


Donator:

  

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI:

AKTIVNOSTI:

PROMOCIJE BROŠURE:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus