KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

GDE SU LOKALNE SAMOUPRAVE U PROCESU PRISTUPANJA EU?

15.11.2016

U okviru ciklusa javnih događaja "Imam pravo da znam o EU", u Kraljevu je u prošli četvrtak održana debata "Izazovi i mogućnosti koje proces evropskih integracija donosi lokalnim samoupravama". Jedan od zaključaka je da lokalne samouprave u pregovaračkom procesu nemaju direktnu ulogu, već posrednu preko nacionalnih vlasti i resornih ministarstava, međutim značajan procenat pravnih tekovina EU i standarda koji budu preneti u nacionalno zakonodavstvo ili se budu sprovodili direktno na nivou EU, sprovodiće se upravo na lokalnom nivou. Gledajući iskustvo drugih zemalja, može se reći da nikada nije suviše rano za uključivanje lokalnih samouprava u proces evropskih integracija. Njihova najvažnija uloga je edukacija stučnog kadra na lokalu, strateško planiranje i priprema projekata čija realizacija će doprineti ispunjenju EU standarda uz korišćenje predpristupnih fondova, a samim tim doprineti lokalnom održivom razvoju cele zajednice.

 

Na trećoj po redu javnoj debati u organizaciji Mreže Evropskog pokreta i Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji, učestvovali su Ana Ilić, zamenica direktora Kancelarije za evropske integracije, koordinator za fondove EU koja je govorila o ulozi lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija I mogućnosti za lokalni razvoj kroz korišćenje predpristupnih fondova. Profesor dr Mihailo Crnobrnja, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji pobrojao je izazove koje EU rešava, i mi na putu za EU. Profesor dr Jordan Aleksić sa Fakulteta za primenjenu ekologiju posvetio se najviše procesu evropskih integracija u kontekstu lokalnog održivog razvoja.

 

Prisutne je na početku pozdravio gradonačelnik Kraljeva, dr Predrag Terzić, prema čijoj oceni "naše javno mnjenje često uprošćuje stvari, smatrajući da je Srbija pred izborom EU ili Amerika, sa jedne strane, ili Rusija, sa druge". Međutim, istakao je, taj izbor ne treba da bude shvaćen emotivno već je potrebno racionalno praviti izbore u skladu sa nacionalnim i državnim interesima. Interes Srbije je da postane deo EU i da evropske vrednosti prihvati kao deo sopstvene kulture, naglasio je Terzić

 

U svom izlaganju Ana Ilić je iznela je činjenicu da je za Srbiju je za period od 2014. do 2020. opredeljeno nešto više milijardu i po evra, ne samo iz pretpristupnih fondova, nego i iz drugih instrumenata EU koji su našoj zemlji stavljeni na raspolaganje I da u procesu programiranja donatorskih programa značajnu ulogu ima Kancelarija za evropske integracije, koja u cilju konsultacija sa lokalnim samoupravama komunikaciju ostvaruje preko Stalne konferencije gradova I opština, kao saveza koji zastupa lokalne interese.

Istakla je da u procesu evropskih integracija veoma važna uloga lokalnih zajednica, lokalnih javnih uprava koje treba da se intezivno bave jačanjem svih svojih kapaciteta kako bi spremno iskoristili razvojne potencijale predpristupnih programa u cilju postizanja potrebnih EU standarda i unapređenja lokalnog razvoja. "Potrebno je da se na svim nivoima, od lokalnog do državnog, kao i civilni i nevladin sektor, pripremimo da na adekvatan način koristimo ta sredstva," navela je ona, pojašnjavajući da priprema podrazumeva dobre projekte, mogućnost sufinansiranja i kadrove koji će projekte umeti da realizuju. U tom kontekstu je pomenula je i primer grada Kraljeva u kome će, uskoro početi izgradnja prečistača otpadnih voda vrednog 17 milona evra, a koji će, bezmalo u celosti, biti finansiran iz evropskih fondova.

 

Mihailo Crnobrnja ocenio je da EU jeste dobar projekat, koji je momentalno u krizi, ali dugoročno gledano predstavlja put kojim Srbija treba da ide, navodeći pet najznačajnijih izazova sa kojima se Evropa danas suočava, kao i trenutnu poziciju Srbije u odnosu sa ovom zajednicom. Kriza u EU ostavlja posledice kako na samu EU, tako i u zemljama poput Srbije koje su se opredelile da pristupe EU kao zajednici vrednosti.

 

On je naveo da i u Srbiji raste evroskepticizam, ilustrujući to primerom da kao profesor ceo semestar uči student o vrednostima EU, odnosima Srbije I EU, ali da kada na ispitu studentima postavi direktno pitanje jesu li za ili protiv EU, među studentima raste broj onih koji su protiv. Kao najčešće razloge navode da se EU raspada ili da im je u srcu bliža Rusija. Crnobrnja je zaključio da je pojava evroskepticizma i preispitivanje strateške orjentacije ka članstvu u EU sasvim razumljivo i legitimno, ali da je upravo zato veoma važna uloga organizacija poput Evropskog pokreta u Srbiji, koji kao primarni zadatak imaju očuvanje i afirmaciju evropskih vrednosti kao svog osnovnog pravca delovanja.

 

Profesor je naveo brojne primere saradnje Srbije I EU, a posebno je govorio o obimu privredne saradnje sa zemljama članicama Evropske unije i nužnosti da, kao mala zemlja slabe ekonomije, imamo izvozno orjentisanu privredu. Podvukao je da samo članstvo u Evropskoj uniji, nije cilj već sredstvo za usvajanje vrednosti jedne napredne zajednice, bez čega nije moguć naš dalji održivi razvoj.


Jordan Aleksić je u svom izlaganju izneo osnovne postulate o lokalnom održivom razvoju i osvrnuo se na trenutno stanje u toj oblasti u Srbiji. "Činjenica je da u pogledu lokalnog održivog razvoja značajnu i aktivnu ulogu imaju lokalne zajednice. One da bi razumele ceo proces i svoju ulogu i na najbolji način iskoristile razvojne šanse, moraju da uspostave stručne timove ljudi koji će se posvećeno baviti projektima lokalnog održivog razvoja i za njihovu realizaciju iskoristiti sve dostupne donatorske programe. To zahteva istrajnost i posvećenost ovom poslu, jer se samo na taj način može očekivati napredak u lokalnim sredinama. Činjenica je da samo znanjem možemo doći do uspeha i lokalnog održivog razvoja, " zaključio je Aleksić.


U toku diskusije pokrenuta su brojna pitanja koja su se odnosila na trenutno stanje u EU, primenu tekovina EU u procesu evropskih integracija, na ulogu mladih i usklađenosti sistema obrazovanja, predpristupnoj razvojnoj pomoći i dr. Debati je prisustvovalo oko 80 predstavnika lokalne samouprave, lokalnih javnih preduzeća i ustanova, Kancelarije za mlade i Saveta za mlade, organizacija civilnog društva, predstavnika Mašinskog fakulteta u Kraljevu, srednjih škola, medija i zainteresovanih građana. 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus