KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

IMAM PRAVO DA ZNAM

11.12.2012

 

JAVNO ZAGOVARANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U SRBIJI
ZA EFIKASNO SPROVOĐENJE ZAKONA I NJIHOVO UNAPREĐIVANJE

 

 

Korupcija u Srbiji je veoma rasprostranjena pojava  i predstavlja prepreku na putu ka evropskim integracijama. Između ostalog, ovo je konstatovano u Izveštaju o napretku Srbije 2008 koji je objavila Evropska komisija.

 

Srbiji nedostaje ustanovljeni mehanizam za konstantno i redovno praćenje i kontrolu aktivnosti i rada javnih službenika i lokalnih predstavnika. U međuizbornom periodu, primetno je nekontrolisano i neodgovorno ponašanje javnih činovnika, posebno u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika ili lokalna samouprava.

 

Postoji potreba za ustanovljavanjem mreže za monitoring rada javnih zvaničnika i prijavljivanja u slučajevima kada se jave nepravilnosti u njihovom radu. Štaviše, neophodno je da javnost bude informisana o povredi prava građana od strane vladinih institucija i o neprihvatljivom i nedoličnom ponašanju predstavnika vladinih ustanova.

 

Opšti cilj projekta je ustanovljavanje mehanizama za praćenje i kontrolu rada javnih zvaničnika u ustanovama lokalne samouprave  i javnim preduzećima (firmama čiji je vlasnik država), čiji je osnivač država (lokalna samouprava). Ovaj proces će unaprediti kontrolu njihovog rada od strane građana i doprineti unapređenju pravilne primene zakona, podnošenja predloga za unapređenje postojećih zakona i racionalnije upravljanje javnim resursima.  

 

Sledeći zakoni će biti uključeni u proces monitoringa: Zakon o sprečavanju sukoba interesa, Zakon o javnim nabavkama, Zakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakon o ombudsmanu.

 

Ciljevi projekta

 • Stvaranje mreže javno odgovornih pojedinaca i organizacija u 18 gradova. Oni će biti obučeni i upućeni u “watch dog” metodologiju i proces primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i ostalih zakona. 
 • Ustanovljavanje zajedničke metodologije i standardizacije za monitoring rada javnih činovnika zasnovan na aktuelnim zakonima i evropskim standardima. 
 • Sprovođenje monitoringa rada lokalnih institucija i javnih preduzeća u 18 gradova u Srbiji od strane izabranih i obučenih pojedinaca i organizacija.
 • Sakupljanje i analiziranje rezultata monitoringa i sabiranje statistike koja se tiče konstantnih kršenja zakona i razvijanje preporuka za unapređenje zakona.
 • Obaveštavanje nadležnog odbora Narodne skupštine Repbulike Srbije i relevantnih struktura Vlade Rebuplike Srbije o rezultatima monitoringa i o predlozima za unapređenje zakona.
 • Pokretanje internet portala www.imampravodaznam.rs -  na ovom sajtu će u formi "alarma“ redovno biti objavljivani rezultati monitoringa i nepravilnosti u radu javnih činovnika i inofrmacije će biti dostupne medijima i široj javnosti.
 • Promocija internet prezentacije kroz kamapanju i upućivanje zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja i medije na informacije i "alarme“ koji će biti objavljeni na sajtu.
 • Objavljivanje statistike i analize aktivnosti monitoringa.

 

Aktivnosti

 • Određivanje kriterijuma za selekciju javno odgovornih pojedinaca i organizacija u 18 gradova i identifikacija organizacija civilnog društva u svakom od 18 gradova za apliciranje za članove predložene mreže.
 • Priprema monitoring metodologije zasnovane na aktuelnim zakonima i evropskim standardima, za monitoring rada javnih zvaničnika i stvaranje  univerzalnog upitnika (formular) kao standardnog alata za aktivnosti monitoringa članova mreže.
 • Sprovođenje obuke za izabrane predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva, osobe koje će biti monitorii čitavog procesa 
 • Stvaranje, uspostavljane i pokretanje veb strane www.imampravodaznam.rs gde ćemo objavljivati rezultate monitoringa i nepravilnosti u radu javnih službenika, ali će sajt biti otvoren i za sve građane kroz internet forum, gde će moći da diskutuju na svaku temu. Veb sajt će imati dve rang liste: jednu listu gradova/opština, i drugu, listu činovnika koji će biti rangirani od najboljeg do najgoreg, s obzirom na stepen u kojem ispravno primenjuju zakone.
 • Monitoring i sakupljanje reakcija građana koje se tiču rada javnih činovnika i njihovo objavljivanje na veb portalu koji prati izveštaje i primećene nepravilnosti u radu javnih činovnika. 
 • Organizovanje diskusionih skupova sa lokalnim medijima i organizacijama civilnog društva u 10 opština tokom perioda monitoringa.
 • Sakupljanje i analiza rezultata monitoringa - sprovođenje analize koja će statistički pokazati najčešće nepravilnosti u primeni zakona (formulisanje preporuka za unapređenje postojećih zakona).
 • Organizovanje diskusije sa predstavnicima nadležnog odbora Skupštine Srbije, relevantnim strukturama Vlade Srbije i medijima, gde će se prezentovati nalazi/rezultati procesa monitoringa i predložiti preporuke za poboljšavanje važećih zakona.
 • Objavljivanje knjige sa statistikama i analizom aktivnosti monitoringa. 

 

Vremenski okvir: februar 2009 - januar 2010.

 

Partner: Pravnici za demokratiju - nezavisno, profesionalno, nevladino i neprofitno udruženje pravnika, univerzitetskih profesora i eksperata koji su angažovani kroz njihov rad i aktivnosti u ispunjavanju njihovih ciljeva koji su implementacija ideje i idela vladavine zakona i demokratija, promovisanje pravničke profesije, razvijanje saradnje za opštim, posebnim i drugim udruženjima i asocijacijama i organizacijama pravnika, kao i sa srodnim asocijacijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu, kao i organizovanje drugih aktivnosti koje promovišu standarde profesionalne pravne etike i demokratskog pravnog poretka.

 

Podrška: National Endowment for Democracy

 


Organizator:

 


 

Donator:

 


 

Partner na projektu:

 


 

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

AKTIVNOSTI:

 • 11.02.2010.  Objavljena publikacija "Analiza i statistički pregled rezultata monitoringa u 18 lokalnih samouprava u Srbiji".

 • 22.01.2010.  Javna rasprava o transparentnosti rada javnih službenika - Beograd

 • 26.11.2009.  Siže okruglih stolova održanih u Novom Sadu i Subotici

 • 10.11.2009.  U prostorijama Gradskog veća u Valjevu održan šesti okrugli sto

 • 04.11.2009.  Okrugli stolovi na temu "Građani u kontroli lokalnih institucija" održani u Leskovcu i Nišu

 • 03.11.2009.  Održan okrugli sto u Kragujevcu

 • 27.10.2009.  U zrenjaninskom Pozorišnom klubu "Zeleno zvono" održan je drugi okrugli sto posvećen učešću građana u kontroli lokalnih institucija

 • 06.10.2009.  U Sremskoj Mitrovici održan prvi okrugli sto na temu "Građani u kontroli lokalnih institucija"

 • 20. 07 - 30.09.2009.  Monitoring rada javnih službenika u institucijama lokalne samouprave i lokalnim javnim preduzećima


MATERIJALI:

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus