KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

ISKORISTITI NAUČENO I DALJE SE OSNAŽIVATI!

27.07.2015

U subotu 25. jula 2015. godine u Beogradu održan je poslednji zvanični, evaluacioni, sastanak pod nazivom „Iskoristimo naučeno, izgradimo jaču mrežu“ na programu „Podeli svoje znanje postani mentorka“.


Sastanak se sastojao iz dva dela: prvi deo je bio usmeren na evaluaciju programa kroz naučene lekcije i savete za naredne generacije. Dok je drugi deo bio posvećen umrežavanju.


Evaluacioni sastanak otvorila je Svetlana Stefanović, menadžerka projekta iz Evropskog pokreta u Srbiji podsećajući na vrlo aktivan sedmomesečni period od početka programa, koji je obuhvatao intenzivan rad ne samo sa mentorkama, već i u okviru zajedničkih aktivnosti – okruglih stolova i radionica. Učesnice sastanka govorile su svojim najjačim utiscima sa programa, o međusobnom odnosu, radu i druženju sa alumnistkinjama Programa. „Ovo nikako nije kraj zajedničkog rada i druženja, već početak jednog novog poglavlja u odnosima“ naglasila je Stefanović.


U prvom delu sastanka mentorke i mentorine su razgovarale o tome šta su naučile, kao i šta bi uradile drugačije da su u mogućnosti, ocenile su ispunjenost svojih očekivanja sa početka Programa. One su istakle da su mnogo dobile iz ovog programa, pre svega podršku i razumevanje, čak mnogo više od onoga što su očekivale na početku, te da ih je ovaj program oplemenio i osnažio. Program je bio interesantan i interaktivan i naglasile su da se raduju budućoj međusobnoj saradnji. Za većinu učesnica ovo je bilo potpuno novo i jedinstveno iskustvo koje im je pomoglo da uspešno reorganizuju svoj život i izbore se sa profesionalnim i ličnim izazovima. Jedan od zajedničkih zaključka bio je da su mentorke i mentorine jedne drugima davale vetar u leđa, da su učile jedna od druge i bile su jedna uz drugu, kao i da će se ovakav odnos nastaviti u budućnosti.

 

Iz vrlo žive diskusije proizašle su preporuke za dalje unapređivanje rada na Programu. 


Kroz igru Sajam znanja i veština mentorke i mentorine su na kreativan način pokušale da sagledaju i podsete se potencijala koji već postoji u grupi, ali i da predlože kako dalje da nastave sa radom u okviru alumni grupe.

 

Od februara do jula 2015. godine, svake poslednje subote u mesecu organizovani su okrugli stolovi i/ili radionice za sve učesnice na programu, čije su teme bile definisane u skladu sa interesovanjima polaznica Programa, kao i brojni vanredni događaji. U ovom periodu organizovane su:

 • 3 radionice - o projektnom menadžmentu, balansu privatnog i poslovnog života i komunikaciji i javnom nastupu; 
 • 2 okrugla stola - o ženama u medijima i ženama na selu; 
 • 2 vanredna događaja – Mentorska šetnja i debata na temu 8. marta u Nišu i okrugli sto na temu žene u preduzetništvu u Kragujevcu i
 • 2 događaja nastala na inicijativu učesnica programa – radionica o pisanju biografija i motivacija održana u Beogradu, koju je vodila mentorina i predavanje na temu rodno-senzitivnog jezika u Novom Sadu koje je održala mentorka. 

Završni događaj je Mentorska šetnja koja se tradicionalno održava polovinom novembra, kada će mentorke i mentorine dobiti i sertifikate za učešće u Programu.

Program ima za cilj ekonomsko i profesionalno osnaživanje žena u srpskom društvu kroz razmenu i iskustava i znanja između stručnih liderki u različitim profesijama i mladih žena sa sličnim interesovanjima i željom da budu uspešne u svojim oblastima. To će doprineti stvaranju prilika za mentorine da unaprede svoj put u karijeri, kao i postave zdrave osnove za međusobnu dugoročnu saradnju. Proces evropske integracije Srbije je proces reforme institucija i izgradnje demokratskog i prosperitetnog društva, a osnažene i uspešne žene jedan su od važnih stubova takvog društva. Model mentorstva je široko promovisan na međunarodnom nivou i veoma uspešno se realizuje u nekoliko zemalja. Uzimajući u obzir naše okruženje i društvene prilike, model je neznatno prilagođen ciljnoj grupi u Republici Srbiji.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus