KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

JEDNA OD RETKIH ZEMALJA KOJA IMA STRATEŠKI PRISTUP I AKCIONI PLAN ZA RAZVOJ SOCIJALNE EKONOMIJE, BUGARSKA

16.07.2015

U Velikom Trnovu organizovan je forum na temu „Mogućnosti za razvoj socijalnog preduzetništva 2014-2020 – stvaranje uslova za zapošljavanje mladih“. Predstavnici Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, kao i predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva ekonomije predstavili su studentima mogućnosti koje nudi socijalna ekonomija. Organizatori foruma su Ekonomski i socijalni savet Bugarske i Univerzitet nacionalne i svetske ekonomije, uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike.


Studenti, predstavnici ministarstava i nevladinog sektora razgovarali su sa vice predsednicom Grupe III Evropskog ekonomskog i socijalnog savet (EESC) Arien Rodert o sektoru socijalne ekonomije. Bugarska je jedna od retkih evropskih zemalja koja ima razvijenu koncepciju i akcioni plan za razvoj socijalnih preduzeća i socijalnog preduzetništva, zaključila je Arien Rodert. Ona je istakla da je socijalna ekonomija značajan prioritet za EU i predstavila korake koji su potrebni da se preduzmu na nacionalnom i evropskom nivou: politička volja i zakonsko određenje socijalne ekonomije i preduzeća; pravljenje jasne razlike između običnog poslovanja i socijalnog preduzetništva, koji nije zasnovan na čisto komercijalnoj osnovi; pristup finansijama za socijalna preduzeća; studije slučaja i analize; i ne manje važno – priznavanje da socialno preduzetništvo donosi korist društvu. Postizanje održivosti i stvaranje mreže socijalnih preduzeća je izazov za Bugarsku, kao i za EU, rekla je Rodert. U EU 14 miliona ljudi radi u socijalnim preduzećima, te je Rodert ukazala na potrebu da EESC radi na razvoju socijalnog preduzetništva.


Evropska komisija je proglasila socijalnu ekonomiju kao prioritet i izdvojila posebna sredstva za njen razvoj u sledećem periodu do 2019. godine. Pitanje pred nama je da li smo spremni da razumemo značaj socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva kao i kako da se organizujemo dovoljno dobro da budemo spemni da omogućimo pristup sredstvima i obezbedimo socijalnim preduzećima da rade u interesu društva, izjavio je prof. Lalko Dulevski, predsednik Ekonomskog i socijalnog saveta Bugarske. Socijalna ekonomija ima za cilj rešavanje promlema ljudi koje država ili tržište ne mogu da reše, objasnio je prof. Dulevski, dodajući da će socijalna preduzeća i socijalno preduzetništvo imati sve značajniju ulogu. ESC je usvojio brojne akte obraćajući pažnju na probleme na polju socijalnog preduzetništva i socijalne ekonomije, rekao je prof. Dulevski i dodao da je ESC organizovao seriju diskusija u zemlji na ovu temu. Interes za nove mogućnosti u ovom polju neprestano raste, istekao je prof Dulevski.

 

Predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike i Ministarstva ekonomije su upoznali učesnike sa novim mogućnostima za finansiranje u okviru operativnih programa. Postalo je jasno da se oko 2000 nefinansijskih preduzeća identifikuje kao „socijalna preduzeća“ i zapošljavaju oko 30 000 ljudi. Predstavnici funkcionalnih socijalnih preduzeća i fondacija, koje finansiraju društvene aktivnosti, su istakla potrebu za širokom raspravom o budućnosti socijalnog preduzetništva. Studentski klub mladih preduzetnika objavio je da postoji veliko interesovanje za socijalno preduzetništvo kod mladih ljudi, ali da im su im potrebne konkretne informacije o finansiranju i početničkom kapitalu.

 


Sačuvajte bugarsku tradiciju na polju socijalnih preduzeća zato što Bugarska ima preko 100 godina dugu tradiciju na ovom polju“, savetuje Arien u svojim zaključnim razmatranjima.

 

Izvor: EESC


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus