KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

KONKURS ZA NAJBOLJU SOCIO-PREDUZETNIČKU IDEJU

25.07.2013

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva uz podršku Suisse Solidara – Kancelarije u Beogradu u okviru projekat Inovativa otvorila je konkurs namenjen mladima od 15-19 godina za najbolju socio-preduzetničku ideju, a radi podsticanja mladih da razmišljaju o mogućnostima koje im socijalno preduzetništvo pruža za rešavanje njihovih društvenih problema kao i problema drugih društvenih grupa.


Uzimajući u obzir, s jedne strane, dramatično stanje povodom nezaposlenosti mladih i tržišta rada i mogućnosti koje nude inovativne forme socijalne ekonomije, s druge strane, projekat ima za cilj promociju socijalnog preduzetništva među mladima, posebno onima koji su višestruko marginalizovani i donosiocima odluka koji se bave mladima, kako bi se upoznali sa mogućnostima koje nudi socijalna ekonomija za rešavanje problema nezaposlenosti u ovoj ciljnoj grupi.
Pravila konkursa:

 • Pravo učešća na konkursu imaju svi mladi uzrasta 15 – 19 godina , državljani Republike Srbije
 • Na konkurs se prijavljuje popunjavanjem prijavnog formulara koji se može naći na sajtu Evropskog pokreta u Srbiji. Prijavni formular se u potpunosti mora popuniti i u naznačenom roku poslati putem elektronske pošte na naznačenu adresu.
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 • Konkurs je otvoren do 30. oktobra 2013. godine. Sve prijave koje do ponoći 30. oktobra 2013. godine pristignu na e-mail desk@emins.org biće uzete u razmatranje, ukoliko ispunjavaju ostale kriterijume.
 • Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Evropskog pokreta u Srbiji najkasnije 15 dana od završetka konkursa. 
 • Žiri koji će ocenjivati prijave će biti sastavljen od predstavnika članova Koalicije za socijalno preduzetništvo i predstavnika biznis sektora.
 • Prilikom ocenjivanja prijava posebna pažnja će biti posvećena održivosti ideja, inovativnosti kao i odgovornosti prema životnoj okolini
 • Pet ideja će biti nagrađeno
 • U slučaju da je pobednik konkursa maloletno lice, pri uručenju nagrade biće potrebno prisustvo roditelja/staratelja
 • Svi podaci prikupljeni putem prijavnog formulara biće korišćeni isključivo za potrebe konkursa, i neće biti dalje distribuirani niti korišćeni u druge svrhe. 

Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus