KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

KROZ IZBEGLIČKU KRIZU DO JEDINSTVENE IMIGRACIONE POLITIKE ZA EVROPU

15.04.2016

Forum mladih Evropskog pokreta u Srbiji, u saradnji sa EU Info centrom organizovao je debatu pod nazivom “Odgovor EU na izbegličku krizu – Perspektiva mladih,“ u utorak 12. aprila 2016. godine. Cilj debate je bio da se mladi bolje upoznaju sa izazovima sa kojima se njihovi vršnjaci u izbeglištvu suočavaju, kao i da se kod mladih u Srbiji podigne svest o značaju i posledicama aktuelnih dešavanja u Evropi i Srbiji.

 

Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove i Lena Petrović iz Beogradski centar za ljudska prava, govorili su o mogućim tendencijama razvoja događaja i političkoj pozadini, najnovijim dešavanjima vezanim za ovu temu, mladim izbeglicama i njihovoj perspektivi, kao i krizi vrednosti unutar Evropske unije. Debatu je moderirala Ivana Markulić, predsednica Foruma mladih.


Kao uvod u debatu, na početku je bio prikazan kratak film iz produkcije Međunarodnog evropskog pokreta, o mobilnosti građana koju omogućava Šengenski sporazum u Evropi. Ovo je uvelo prisutne u temu o slobodi kretanja kao jednoj od osnovnih vrednosti EU.


Ivana Markulić se u uvodu osvrnula na važnost informisanja i diskusije među mladima o aktuelnoj krizi u cilju što boljeg razumevanja i razbijanja predrasuda koje se plasiraju u medijima. Mladi koji su nosioci procesa evropskih integracija moraju biti uključeni u debatu o aktuelnim dešavanjima u EU, kao i o krizi vrednosti koja pogađa EU već nekoliko godina.

 

„Prema nekim podacima čak 67% ukupnog broja izbeglica čine mladi, starosti između 14 i 34 godine. Evropa je u prošlim izbegličkim talasima drastično demografski podmlađena, što će bitno uticati na buduće politike u samoj EU, kao i njenu budućnost. Stoga, nužno je o ovoj temi razgovarati iz drugačije, omladinske perspektive.“

 

 

Naim Leo Beširi je prisutnima bolje objasnio političku pozadinu izbegličke krize. Ono što se danas vidi je posledica konflikta na Bliskom Istoku koji traje godinama unazad. Budući da je konflikt potrajao, ljudi iz ratom zahvaćenih područja se sada odlučuju na odlazak iz zemalja i potragu za boljim životom u zemlje Zapadne Evrope.

 

“Međutim, slike i narativi koji su slate su izazvale strah kod javnog mnjenja i otuda je došlo do pojačanog ektremizma. Čak i kada bi svi Sirijci došli u EU, to bi bilo i dalje činilo manje od 1% populacije EU. Možemo govoriti o histeriji pre nego o krizi vrednosti u Evropskoj uniji kojoj doprinose pre svega mediji i neodgovorne izjave političara."

Nepostojanje jedinstvene evropske politike vezane za odnos prema izbeglicama dodatno komplikuje situaciju i to dosta utiče na izbor zemlje u koju će izbeglice otići. Što se tiče dogovora EU sa Turskom, 3 milijarde evra će EU uputiti izbeglicama u toj zemlji gde ima 2.5 miliona izgeblih lica. 


Lena Petrović
je dodala da fokus ne treba da bude samo na Siriji, već i na Libiji, Iraku, Avganistanu, Somaliji. Osvrnula se na ključnu razliku između tremina izbeglica i migrant, kao i na pravna načela i rezolucije koja se odnose na izbeglički i migranstski status lica. Ona je naglasila da je zatvaranje Balkanske rute samo floskula. Sporazum između Brisela i Turske je ustvari za cilj imao da zaustavi krijumčarenje, a ipak se broj izbeglica povećao (96.000 ušlo u Srbiju). "Postavlja se pitanje da li je ovo izbeglička kriza ili kriza upravljanja migracijama? Balkanska ruta nije zatvorena već je samo povećana cena kretanja."

 

Najveći problem mladih izbeglica, naglasila je Petrovićeva, je otežana integracija u društvo: mladi ne mogu da nastave obrazovanje, ne poznaju jezik. "Takođe, bitno je reći da je integracija dvosmerni proces." 


Evropska unija greši, ali kada nauči, njoj se greške ne ponavljaju, zaključeno je na debati. Kada se EU izbori sa problemom izbegličke krize, to će dovesti do stvaranja jedinstvene imigracione politike. EU i Srbija treba da daju maksimum od sebe kako bi pomogle da generacije mladih izbeglica ne ostanu bez obrazovanja, a da i njihovi roditelji imaju pristup vodi, hrani i krovu nad glavom. 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus