KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

LOKALNE PREDUZETNIČKE INICIJATIVE VODE DO ZELENE I ODRŽIVE BUDUĆNOSTI

29.11.2017

Lokalni ekonomski razvoj je veoma širok skup mera i aktivnosti u kojima se lokalni organi i drugi akteri mobilišu u procesu razvoja različitih programa kako bi se na najbolji način koristili materijalni i ljudski resursi. Cilj lokalnog razvoja je ostvarivanje i povećanje prihoda, zaposlenosti, kao i kvaliteta života u lokalnoj zajednici, o čemu je bilo reči na debati pod nazivom „Razvoj preduzetništva kao osnov održivog razvoja“ održanoj u Vranju na kojoj su učestvovali profesori sa Univerziteta u Beogradu.


„Danas je osnovni cilj da se težište sa privlačenja investicija, kao što je bilo do sredine 90-ih godina prošlog veka, pomera ka stvaranju povoljnog ambijenta za sve privredne subjekte uz korišćenje dobrih, ali i loših instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja iz prethodnog vremenskog perioda“, rekao je prof. dr Blagoje Paunović sa Ekonomskog fakulteta i dodao da lokalni razvoj otklanja određene nedostatke i greške tržišnog mehanizma, obično nastale, centralizovanom državnom politikom.


„Preduzetnišvo malih i srednjih preduzeća ima veliki značaj u mnogim zemljama Evrope i ne samo Evrope, jer nosi sa sobom brojne prednosti, kao što su povećanje zaposlenosti i inovacije. U Srbiji je sada 65 odsto zaposlenih u sektoru malih i srednjih preduzeća i ona su od velikog značaja za lokalne zajednice. Ono je značajno i u ekonomskom i u društvenom smislu, jer afirmiše sve one lepe vrednosti koje stoje iza, a to su rad, stvaralaštvo, kreativnost, spremnost da se prihvati odgovornost, rizik. Preduzetništvo predstavlja ekonomsku osnovu demokratije“, podvukao je profesor Paunović.


Ideja održivog razvoja bazirana je na shvatanju usklađivanja ekonomije i životne sredina, kao i da se rešavanju određenih hitnih društvenih problema. „I ekonomija i ekonomski razvoj, kao i planiranje ekonomskog razvoja i rasta, mora da se usklađuje sa ekološkim mogućnostima, jer planeta Zemlja ima kapacitete za ljude, ali nema kapacitete za zadovoljavanje potreba tih ljudi“, istakao je prof. dr Darko Nadić sa Fakulteta političkih nauka.


Profesor Nadić osvrnuo se na pojam zeleno preduzetništvo u kom je novac moguće napraviti u saradnji sa ekologijom i idejom zaštite životne sredine, što znači da ekonomija i ekologija nisu prirodni neprijatelji. Cirkularna odnosno kružna ili zelena ekonomija znači da sve ono što se jednom iskoristi, može na neki način ponovo da se upotrebi.


„U Evropi postoji nešto što se zove politika održivog razvoja, sistematičan pristup rešavanju i usklađivanju ekologije i ekonomije, favorizovanje zelenih ideja, dok se Srbija, osim što je prihvatila da ta ideja postoji, nije mnogo pomerila od donošenja Strategije održivog razvoja iz 2008. godine“, ukazao je Nadić


Profesor Darko Radosavljević sa Tehnološko-metalurškog fakulteta skrenuo je pažnju na to kako se finansiraju infrastrukturni projekti, kao na primer upravljanje otpadom, jer ono što odbacujemo nije više otpad, već sirovina. On je opisao šest mogućih načina finansiranja ove oblasti odnosno pomoću sopstvenih sredstava, iz državnog budžeta ili budžeta lokalnih samouprava i javnih komunalnih preduzeća, zatim iz fondova za zaštitu životne sredine Srbije, kroz javno-privatna partnersta, kredite i inostrane pomoći.


„U Srbiji se za zaštitu životne sredine odvaja 0,3 odsto BDP, a mi se nadamo da će naša zemlja stići nivo od 1,5 do 2,5 odsto BDP koliki su imale zemlje koje su poslednje postale članice EU, pre pristupanja“, zaključio je Radosavljević.


Debata u Vranju deo je serije događaja koje Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka organizuju u ukupno 17 gradova Srbije, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji - Sremska Mitrovica i Evropskim pokretom u Srbiji - Kraljevo. Debate se održavaju u okviru projekta „Evropa za mene“ koji podržava Delegacija Evropske unije, sa idejom da se u javnosti pokrenu razgovori na teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije i građanima pruže proverene i korisne informacije.


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus