KONTAKTUČLANITE SEPRESSLINKOVIDOKUMENTI
Najave
Pogledaj sve događaje

LS I OCD U PROCESU PROGRAMIRANJA I PROJEKTOVANJA IPA ZA SRBIJU 2007-13 -CENTRALNA SRBIJA - ISC

12.12.2012

 

KOMPONENTE ZA CENTRALNU SRBIJU

 

Ovaj program se svoj aktivnostima pre svega fokusira na rešavanje sledećih problema:

 • Nepoznavanje procedura i okvira za korišćenje pomoći EU, kao i slaba informisanost o ostalim programima dostupnim Srbiji na lokalnom nivou.
 • Nedostatak kapaciteta i svesti na lokalnom nivou o potrebama dugoročnog programiranja lokalnog i regionalnog razvoja u skladu sa nacionalnim prioritetima i EU prioritetima, kao i nedostatak stručnih kadrova na lokalnom nivou koji bi adekvatno odgovorili na konkurse u skladu sa EU procedurama.
 • Nedovoljna informisanost predstavnika civilnog društva o procesima programiranja i projektovanja, i samim tim nedovoljna "kontrola“ procesa na nacionalnom nivou;

 

Ciljevi

 

Glavni cilj je da se ojača saradnja lokalne samouprave i organizacija civilnog društva u predpristupnom periodu kroz učešće u IPA i programima Zajednice. Glavni ciljevi koji će se ostvariti kroz realizaciju aktivnosti predviđenih projektom su:

 1. Poboljšanja informisanost i razumevanje IPA prioriteta i ostalih dostupnih fondova EU na lokalnom nivou;
 2. Pruži stručnu konsultaciju za izradu projekata lokalne zajednice;
 3. Poveća kapacitet za unapređenje saradnje susednih opština u centralnoj Srbiji kao i između nevladinog i vladinog sektora u istom regionu (koji nisu pokriveni programom prekogranične saradnje);
 4. Da unapredi proces programiranja Instrumenta pretpristupne pomoći uključivanjem OCD iz čitave Srbije.

 

Aktivnosti

 

Komponenta 1:
U cilju da se što veći broj OCD uključi u proces programiranja IPA i svojim predlozima pomogne donosiocima odluka da definisu prioritetne probleme koji se mogu rešti ovim Instrumentom kreiraćemo portal CIVILNO DRUŠTVO SRBIJE PREDLAŽE….

 

Komponenta 2
Ova komponenta se svojim aktivnostima pre svega fokusira organizaciju seminara u cilju podizanja kapaciteta za pripremu projekata za EU fondove - IPA programe i Programe Zajednice.

 

Organizacija tri dvodnevnih seminara na temu :

 • upoznavanje sa metodologijom za apliciranje za EU programe;
 • prezentaciju elemenata IPA sa fokusom na programe koji će biti na raspolaganju lokalnoj samoupravi i OCD;
 • prezentacija Programa Zajednice otvorene za učesnike iz Srbije;
 • Davanje preporuka za pripremu i vođenje konkretnog projekta.

 

Dvodnevni seminari će okupiti predstavnike lokalnih samouprava iz Srbije, predstavnike lokalnih samouprava i institucija, predstavnike nevladinih organizacija i medija iz graničnih opština iz Beograda, Podunavskog, Moravičkog, Šumadijskog, Pomoravskog, Topličkog i Rasinskog okruga. Za radni deo seminara bi bili dizajnirani posebni materijali sa konkretnim uputstvima za rad.

 

Trajanje projekta: februar 2009 - februar 2010. godine

 

Ovaj projekat je podržan od strane Instituta za održive zajednice (ISC) u okviru programa Inicijativa javnog zagovaranja gradjanskog drustva (CSAI)

 

Seminari za pripremu projekata za EU fondove

 

Organizacija tri dvodnevnih seminara na temu :

 • upoznavanje sa metodologijom za apliciranje za EU programe;
 • prezentaciju elemenata IPA sa fokusom na programe koji će biti na raspolaganju lokalnoj samoupravi i OCD;
 • prezentacija Programa Zajednice otvorene za učesnike iz Srbije;
 • Davanje preporuka za pripremu i vođenje konkretnog projekta.

 

Dvodnevni seminari okupljaju predstavnike lokalnih samouprava, predstavnike lokalnih samouprava i institucija, predstavnike nevladinih organizacija i medija

 • Beograda, 27 - 28.04.2009.
 • iz Pomoravskog, Topličkog i Rasinskog okruga, 30.09 - 02.10.2009.
 • iz Podunavskog, Moravičkog i Šumadijskog okruga,  TBD

 


Organizatori:

 


 


 

 


Projekat je podržan od strane

Instituta za održive zajednice (ISC)

u okviru programa Inicijativa javnog

zagovaranja građanskog društva

(CSAI)

 

  PDF DOKUMENTA

  Citaj ili skini (download)

AKTIVNOSTI:

            

 


Komentari

Uključi se napiši komentar:

Uključi se napiši komentar:

Ime i prezime
Komentar
 •  

   

 •    Belgrade Security Forum

 •    

 •  

  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji

 •  

   

 •  

  OCDoskop

 • Beta - novinska agencija

 • Privredna Komora Srbije

 • EurActiv.rs

 • Slovak Aid

 • Evropa Plus